Разград: Дават шанс за работа на младежи без стаж

Схема „Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ дава шанс на младежи до 29-годишна възраст и без стаж да започнат работа, каза Павлина Белчева, директор на разградското бюро по труда.

Безработните трябва да са регистрирани на трудовата борса, да са завършили средно или висше образование, но да не са работили досега.
От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лева месечно плюс осигуровките.
Усвояването на професионален опит и практически умения от наетите по трудов договор младежи се осъществява чрез стажуване за срок от шест месеца. На работното си място наетите придобиват практически опит от наставник.

www.ekip7.bg