507 лева е средната заплата в Разградско

507 лева е средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Разградска област през първото тримесечие на тази година, като намалението й спрямо предходното тримесечие е с 1.5%, става ясно от извадковото наблюдение на Териториалното статистическо бюро /ТСБ/. По полов признак средното възнаграждение на жените намалява с 13 лв. и е 491 лв., а това на мъжете намалява с 20 лв. и достига до 525 лв.

В обществения сектор получават средно 564 лв., а в частния – 475 лв. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на заплатите са „Добивна промишленост“ и „Образование“, а най-голямо е увеличението в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.
Според статистическите данни най-високи заплати през тримесечието са получавали заетите в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“ и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности - „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Добивна промишленост“.
Само в 8 области средните заплати са по-ниски от тези в Разградско, подчертават от ТСБ.
От наблюдението е видно още, че в края на март наетите лица в региона са по-малко с 1499 души или 5.8% в сравнение със същия период на предходната година и достигат 24 481. Най-голямо намаление на наетите лица през последната година има в секторите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 19.9%, „Държавно управление“ - 13.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - - 28.4%.