Финансова помощ до 200 млн. лв. за модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив

Правителството разреши на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
Средствата до 200 млн. лв. са за реализацията на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа”, който включва три отделни договора за модернизация на участъка, Септември – Пазарджик, Пазарджик – Стамболийски и Стамболийски – Пловдив.

Одобрението от страна на Европейската комисия се очаква към края на 2011 г. Реализацията му трябва да започне преди одобрението от ЕК предвид големия обем и продължителност на извършваните дейности.
www.videlinabg.com