Янчо Андонов, председател на КНСБ – Плевен: Забавяне на заплатите сред най-честите нарушения на трудовото законодателство

Регионалният съвет на  К Н С Б – Плевен отчете дейността си за 2013 г. на провелата се в началото на седмицата в Плевен среща на  областните структури на КНСБ. Това е поводът за разговора ни с лидера на КНСБ – Плевен Янчо Андонов.

Г-н Андонов, какво е състоянието на синдикалните организации предвид усложнената обстановка в стопанския сектор?

- През изминалата година като приоритет в дейността на КНСБ – Плевен беше    поставен проблемът за привличане и организиране на нови членове. Въпреки положените усилия,  остана трайната тенденция за намаляване броя на синдикалните членове.  Към края на 2013 г. регистрираните ни синдикални членове в областта  са 9 790, обединени в 271 синдикални организации.  За сравнение броят на членовете ни през 2008 г. е бил 13 962. Като за това намаление има редица неблагоприятни външни фактори – приватизация, преструктуриране, повишаване равнището на безработица, натиск от страна на работодатели.

В същото време искам да подчертая, че въпреки тези негативни тенденции, имаме новосъздадени 12 синдикални организации със 131 членове. Като в област Плевен КНСБ обхваща 81.15 % от организираните в синдикати работници и служители. За пример ще посоча само КТ „Подкрепа”, които имат 77 синдикални организации в региона.

Във всички ли общини от региона имате изградени синдикални съвети?

-  От 11-те общини на Плевенска област имаме Общински синдикални съвети на КНСБ в четири – Плевен, Гулянци, Червен бряг и Левски. Но  работим активно с всички синдикални организации в Плевенска област, като там, където нямаме изградени общински синдикални съвети,  контакти се осъществяват с конкретни посещения в общините и организациите.

Г-н Андонов, какви нарушения регистрирате най-често при проверките ви във фирми в региона?

- През изминалата година сме подали 14 сигнала в Дирекция „Инспекция по труда” и заедно с колегите от инспекцията сме извършили 10 проверки. А експерти на Регионалния съвет на КНСБ са посетили 11 фирми по сигнали за нарушения.

Най-често констатираните нарушения са работа без трудови договори, забавяне на изплащането на заплати с месеци, осигуряване върху минимална заплата. За съжаление все още се натъкваме на груби нарушения на човешките права , включително и физическо насилие.  Масово се практикува работа по 10-12 часа, без седмична почивка и отпуски . В редица фирми тотално се погазва конституционното право на работа в безопасни условия на труд.

Като лакмус на дейността си вие приемате състоянието на колективното договаряне. Какво показват цифрите в края на 2013 г.?

- От всичките ни 271 синдикални организации в 124 има действащи Колективни трудови договори. В 136 ползват браншови КТД, а в пет от синдикалните ни организации в момента се водят преговори за слключване на КТД.  Като само в шест от синдикалните ни организации няма сключен КТД.

 

ИЗТОЧНИК: http://infopleven.com/%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D1%81%D0%B1-%D0%BF%D0%BB/