Плевен е на трето място в страната по обучението на библиотекари

Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания и комуникации. Общо 45 библиотеки от Плевенска област участват в трите етапа на обучение по програма "Глоб@лни библиотеки - България". В сравнение с другите области в страната, ние сме на трето място, като ни изпреварват единствено София и Пловдив с по 49 библиотеки, похвали се директорът на Регионална библиотека "Христо Смирненски" Аня Михова.

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона долара от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс". Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.
Редовното обучение на библиотекари от целевите библиотеки започна през октомври миналата година, като за нашата област са включени общо 38 библиотеки за двата етапа. В третия етап за 2011 г. ще участват още седем библиотеки. Едновременно с това са раздадени компютри и друга техника, а библиотекарите се обучават как да работят с нея и да предават знанията си на ползвателите на библиотеката. Най-често помагаме на нашите посетители за работа в интернет - да могат да си направят електронна поща, да напишат писмо, да получат снимка на внуците, да използват "Скайп", сподели още Аня Михова. За
малките населени места това е много важно, защото те нямат никаква връзка със света. През миналата година са обучени общо седем групи, с които са работили трима обучители - Емилия Николова, която е отговаряла за информационно-техническите умения, Даниела Димитрова от Плевенски обществен фонд "Читалища", която е водила обучението в два модула - "Застъпничество и проекти" и "Общуване и работа с потребители" и Аня Михова по "Организация на работата и управление на съвременната публична библиотека". Според директорката на плевенската библиотека се оказва, че самата професия има много проблеми с общуването. "Вече има нов начин на общуване и той не е досегашният: искам книга, на ти книга. Трябва да се търси информация в световната мрежа, да се издирват допълнителни сведения, източници. Трудностите в овладяването на тези модули показват, че професията става интровертна, вместо да е обратното", смята Михова. Според нея всеки може да купи техника, но обучението е по-важно. Интересен факт е, че библиотекарите в малките населени места не са завършили тази специалност, но е по-трудно да ги научиш на библиотечно обслужване по традиционния начин, отколкото да обслужват чрез интернет. Още повече, че тези, които са били с библиотечно образование в селските читалищни библиотеки, вече се пенсионират, млади там не отиват, така че остават каквито има - икономисти, счетоводители, инженери, хуманитаристи.
До 2013 г. предстои по програмата да бъдат обучени всички служители на плевенската библиотека.
Планира се и организирането на една регионална или дори национална среща на тема "Медийната политика на библиотеките" или как библиотеките битуват в медиите, допълни още Аня Михова.
www.bgsever.info