74 безработни с едногодишна заетост по програма „Развитие“

74 души ще бъдат назначени на работа за подръжка на територията на Община – Перник по програма „Развитие“ на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика.

Трудовите договори се сключват в Бюрото по труда, като финансов ангажимент към изплащането на заплати на наетите лица има Агенцията по заетостта. До момента е реализиран първия етап на обучение по три специалности – цветари и озеленители, работници в строителството и подръжка на пътищата, които обучителни курсове се организират от Бюрото по труда, информира Станка Димитрова – главен експерт в общинския сектор „Комунални дейности и екология“. До 10 юни ще бъдат сключени договорите с новите работници, които ще бъдат разпределени по кметствата в община Перник. Кметовете на селищата вече са направили своите заявки за необходимите им работници за подръжка на териториите. Задължително условие е кандидатите за обученията да бъдат регистрирани в Бюрото по труда като безработни. Програмата „Развитие“ е отворена за нови обучения и осигуряване на заетост на безработни лица. Обучителните курсове за за около един месец, а трудовите договори са с продължителност една година.
www.gradski.org