Пазарджик: С 80 хил. лв. през май ще насърчават местния бизнес да назначава безработни

С финансови средства на обща стойност 80 хил. лв. разполага дирекция „Бюро по труда” – Пазарджик през месец май 2011 г., за насърчаване на работодателите за сключване на договори по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, съобщават оттам.

Мерките включват насърчаване наемането на безработни младежи до 29-годишна възраст за стажуване, безработни лица на непълно работно време, самотни родители и майки с деца до 3-годишна възраст, лица, изтърпели наказание „ливане от свобода”, хора на възраст от 50 до 64 години, продължително безработни, назначаване на лица за чиракуване. Осигурено е допълнително заплащане за наставника.

www.videlinabg.com