Велинград: Обещаният протест на 200 работници от „Орион 2001” пред Областната дирекция по безопасност на храните не се състоя

За месец кланицата хлопва кепенци за втори път, а междувременно задълженията на фирмата нараснаха на 52 хил. лв.
В 8:30 ч. на 09.05 пред офисите на Областната дирекция по безопасност на храните (бивша РВМС) нямаше навалица. Обещаният от управителите на фирма „Орион 2001” – Иван и Красимир Папазови, протест не се състоя по неизвестни засега причини. На опитите ни да разберем какво възнамеряват да правят служител на фирмата обясни, че от сутринта управителите преговарят за възобновяване на дейността й, къде и с кого – неизвестно.

Припомняме, че в обръщение до местните медии от 5 май братята заплашиха да изкарат пред дирекцията 200 работници, които от днес трябваше да бъдат освободени заради спиране на дейността – санкция, наложена от ОДБХ съгласно чл. 224 от Закона за ветеринарномедицинската дейност заради неплатени такси в размер на 41 хил. лв.
Междувременно към 5 май цялото задължение на фирмата е пораснало на 51 868.74 лв., каза за „Виделина” д-р Диана Видаркинска, директор на ОДБХ. Сумата е от неплатени такси за трихинелоскопиране и месопреглед на заклани животни и за влязла суровина в транжорната. Става дума не за цялостната дейност на предприятието, а за затваряне само на кланицата, т.е. за спиране на месодобива и месопреработването.
Санкцията е наложена на база разпореждане на изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните, д-р Йордан Войнов, от 21 април 2011 г., в което се обяснява, че „вземанията от такси, установени със закон, са публични държавни вземания и при неплащането им се налага държавно-властническа принуда – временно спиране на част или на цялата дейност”.
До момента в ОДБХ преписката с „Орион 2001” е оформила камара. Оттам са изпращали серия от писма с покани за издължаване, последното от които – на 2 май, но плащане на натрупаните суми нямало, което и наложило крайната мярка. Сумите се дължат от около година и порастват с всеки изминал ден, каза още д-р Видаркинска, тъй като фактурите, които агенция издава всеки месец за ветеринарномедицинско обслужване на фирмата, са на стойност между 3 хил. и 5 хил. лв. Отвреме-навреме от фирмата изпращали служители, които носели по 100-200 лв. за погасяване на една незначителна част от задълженията, обясни и главната счетоводителка Илчева.
По думите на шефа на ОДБХ в рамките на последния 1 месец това е втората подобна санкция за дружеството – предишната е от 8 април, когато за нерегламентирано клане на животни кланицата е била затворена за 3 дни, съставен е акт за административно нарушение, наложена е възбрана и са унищожени 21 агнешки трупа.
Предприятието може да заработи отново веднага след цялостното издължаване, каза още д-р Видаркинска.
При посещението си в дирекцията се натъкнахме на съпругата на един от собствениците, Веселка Папазова, която категорично отказа да разговаря с нас.
Остава въпросът защо управителите сами потърсиха медиите за съдействие, след което посочените телефони за контакти или мълчаха, или ни беше препоръчвано да седим и да чакаме някакво прессъобщение.

Д-р Диана Видаркинска, директор на ОДБХ, Пазарджик
www.videlinabg.com