Монтана е раят за сивата икономика

Монтана е превзета от сивата икономика. Повече от половината от бизнеса в региона все още не е излязъл на светло. В областта неформалният сектор е с дял 62.5%, сочи проучване на асоциацията на индустриалния капитал в България, осъществено по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Според анкетата, направена сред работодатели, служители и работници между 15 и 75 години, приблизително всеки втори работи в сивия сектор.

Изследването е направено в единадесет бранша, където равнището му е между 10 и 75%. Най-голям е делът на сенчестата икономика в сферите туризъм, инфраструктурно строителство, здравеопазване и млекопреработване. Следват небанковите финансови услуги, парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии и полиграфията.
В Монтана за последните 5 години близо 2/3 от населението е работило в сивия сектор на фиктивни или без договори изобщо. Много хора са съгласни да се трудят в нарушение на закона или при по-ниска посочена в договора заплата, но да им се плаща на ръка. Масово анкетираните не одобряват неформалната икономика, но са готови да направят компромис с бъдещата си пенсия, за да получат повече пари в настоящия момент, показват още данните на експертите. Според анализаторите, най-често това се случва в шивашкия бранш, в селското стопанство, в ресторантьорството и дори в хлебарския бизнес – сектори, особено развити в Монтана.

www.konkurent.bg