Учителите ще учат испански по програма

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между министерствата на образованието на България и Испания за прилагане на програмата „Еуропроф” за обучение по испански език на български учители от държавните и общински училища.

Целта на програмата „Еуропроф” е учители от средните училища в страната, преподаващи чужд език, различен от испанския, да придобият квалификация за преподаване на испански език, а учители, преподаващи различни учебни предмети, да придобият езикови умения, позволяващи преподаването им на испански език.
Програмата отговаря на нарасналия интерес в България към испанския език и съдейства за активизиране на двустранните отношения между образователните ведомства на България и Испания.

www.lukovit-news.com