Ловеч: 11 трудови злополуки в Ловешко за първите три месеца на годината

За първото тримесечие на тази година са допуснати 11 трудови злополуки на територията на Ловешка област. Това каза инж. Митко Митев, директор на инспекцията по труда в Ловеч.

Преобладават нараняванията, свързани с падания при подхлъзване, които са характерни за зимния период на годината. Инж. Митев посочи, че с най-голям дял продължават да бъдат нарушенията свързани със заплащането на труда, в това число забавяне на работни заплати, неизплащане на допълнителни трудови възнаграждения. През отчетния период са установени 194 нарушения от този вид или 32% от общия брой нередности. В резултат от дадените от инспекторите по труда предписания от началото на годината досега работодателите са изплатили на работниците и служители забавени трудови възнаграждения и обезщетения с общ размер 230 хил. лв.