Ловеч: 180953 лева забавени трудови възнаграждения са изплатени след намесата на Инспекцията по труда

В изпълнение на дадените от инспекторите по труда задължителни предписания от началото на годината до 17.03.2011 г. работодателите са изплатили на работниците и служителите забавени трудови възнаграждения и обезщетения с общ размер 180953 лева, съобщи инж. Митко Митев - Директор Д “ИТ” - Ловеч
На работодателите, които не изплатиха забавените трудови възнаграждения  в указания им едномесечен срок са съставени актове за неизпълнение на задължителни предписания. От началото на месец март 2011 г. са санкционирани 5 предприятия, като размера на наложените санкции ще бъде в интервала от 1500 до 15000 лева в зависимост от тежестта на нарушението.

Тъй като изплащането на трудовите възнаграждения е обвързано и с внасяне на социални и здравни осигуровки от началото на месец март 2011 г. проверките свързани със заплащането на труда се извършват съвместно с представители на ТД на НАП – Офис Ловеч.
Зачестиха жалбите от работници и служители за неизплетени трудови възнаграждения в размерите, които те устно са договорили с работодателите.  Правомощията на инспекторите се простират до размера на заплатата, уговорена в трудовия договор. Ако там е написано, че работникът е назначен на заплата 240 лв., а после устно е уговорено с работодателя той да получава например 800 лв., Инспекцията по труда може да се намеси за сумата, която е отбелязана в документа.
2. Подаване на Декларации и Уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
До 17.03.2011 г. в Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч са подадени общо 400 декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това са едва 11 % от работодателите, които имат това задължение.

Източник  www.lovechtoday.eu