Габрово: 2000 нарушения на трудовото законодателство

Близо 2000 нарушения на трудовото законодателство са констатирали инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово, в областта за периода от 1 януари до 31 май 2011 година, сочат отчетите на институцията. Най-голям е броят на нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд – 1220, следвани от нарушенията на Кодекса на труда – 757, и едно нарушение по Закона за насърчаване на заетостта.

От началото на годината в Габровска област са извършени 402 проверки, от които за периодичен контрол 11 проверки, за проверка на дадени предписания - 115, за прекратяване на трудово-правни отношения – 2 проверки, за разследване на искания - 66 проверки, за разследване на трудови злополуки – 3 и 1 проверка по заповед на висшестоящ орган. Средно около 5 нарушения са констатирали проверяващите за всяка проверка.
От „Инспекцията по труда“ са съставили близо 270 акта за установени административни нарушения и са издадени 1876 предписания за изпълнение. 18 машини и съоръжения са спрени от експлоатация, а двама работници са отстранени от длъжност. При извършените проверки са дадени 449 консултации на работодатели, с цел запознаване с изискванията и промените в трудовото законодателство и 850 консултации в Дирекция „Инспекция по труда" – Габрово, на граждани и длъжностни лица.
Една от основните приоритетни задачи в работата на „Инспекцията по труда“ в Габрово е да следи и контролира забавени трудови възнаграждения в предприятията на територията на областта. Ежемесечно се следят десетина фирми в област Габрово, както и нови такива, които забавят изплащането на работните заплати на работниците и служителите, дават се предписания със срокове за изпълнения, следи се дали се спазват сроковете, дадени за изплащане на работните заплати, след което при неспазване на сроковете се съставят актове със значителни размери. Благодарение на въздействието, което се оказва върху работодателите, за последните пет месеца са изплатени над 1,5 млн. лв. забавени заплати и възнаграждения, отчетоха от „Инспекцията по труда“.
Приоритетно в момента се извършват проверки за законосъобразно наемане на работа, работно време и заплащане на труда на продавачите на ежедневен и периодичен печат (вестници и списания), които полагат труд в стационарни работни места – павилиони за продажба на вестници. Правят се проверки и в предприятия и обекти от икономически дейности „Строителство” и „Горско стопанство”, като освен въпросите, свързани с наличието на работещи без трудови договори, заплащане на труда и работно време, се акцентира и върху въпросите, свързани с безопасността на труда, обясниха от държавната инспекция.

www.100vesti.info