Почти 70 000 лв са загубите на габровец, получавал заплата „в плик“ 30 години

В седмицата на Европейската кампания за деклариран труд, 21-25 септември, КНСБ насочва вниманието на работниците и служителите върху повишаване осведомеността за вредите от недеклариране на всички доходи и осигуряването, както и за мотивиране настоящите и бъдещи работещи да работят „на светло”.

От Регионалния съвет на КНСБ – Габрово обявиха, че 69 500 лева са загубите на габровец, който в продължение на 30 години се е осигурявал на минимална работна заплата, а получава останалата сума в плик. Изчисленията са направени на база средната работна заплата в област Габрово към март 2020 г., като по данни на Националния статистически институт тя е 1 114 лв.

5 474 лв ще загуби всяка жена под формата на обезщетение за майчинство за целия период от 280 дни, ако се е осигурявала на минимална работна заплата, а получава останалото до 1 114 лв в плик.

За неполучени болнични за 10 години цифрата е 2760 лв, за безработица – 2 721 лв, а за пенсия за период от 22 години – 58 544 лв.

Чрез мобилното приложение VOX КНСБ всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.

Росица Йонкова, областен координатор в Габрово в интервю за в. „100 вести”: За година и половина минималната заплата да достигне 800 лв.

- Знаете ли колко хора са останали без работа от началото на пандемията досега, съкратени, или временно отстранени?-

За периода 2 март–19 юли новорегистрираните безработни в страната са близо 202 хиляди души. За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 110 хиляди души, или с 92 хил. се увеличават безработните към средата на юли. За периода 13-19 юли новорегистрираните безработни са 5709, а започналите работа са 6026 лица, тоест с 323-ма души са намалели регистрираните безработни за страната. За същия период новорегистрираните безработни в област Габрово са 79 лица, а започналите работа 82 лица.

- Какви най-често са оплакванията на хората по време на пандемията? 

- По време на извънредното положение Регионалният съвет на КНСБ – Габрово обяви горещ телефон, на който работниците и служителите се допитваха до нас по трудовоправни и осигурителни въпроси, както и по спазване на здравословните и безопасни условия на труд. Към днешна дата работниците и служителите продължават да ни търсят не само по телефон, но и на място в офиса на Регионалния съвет и най-честите проблеми, по които се консултират с нас са свързани с правата им при съкращения и уволнения, какви обезщетения им се полагат, при какви условия и в какви срокове, спазване на работното време и заплащане на извънредния труд, сумирано изчисляване на работното време, отпуски и др.

Росица Йонкова, председател на РС на КНСБ в Габрово пред в. "Росица": Препоръчвам работниците да проявяват разбиране към работодателите, но и да отстояват правата си

Борбата с непознатия COVID-19, който отне живота на много хора по
света, в т.ч. и в България, се води на два фронта. Първият е за
лечението на заразените и намаляване на рисковете за разпространение на
заразата. А вторият – за възстановяване на икономиката, която във
времето на извънредно положение беше стопирана. Това наложи
съкращаването на работни места и увеличаване броя на безработните. Каква
е ситуацията в Габровска област, коментира за в. “Росица” Росица
Йонкова, председател на РС на КНСБ в Габрово.
– Г-жо Йонкова, каква е социално-икономическата обстановка в
региона във време на извънредно положение, има ли много спрели фирми,
чувства ли се социално напрежение?
– От обявяването на извънредното положение у нас на 13 март до 8
април, за  съжаление, регистрираните безработни в Габровска област са
1185. От тях 919 са заявили при регистрацията си, че са освободени от
работа заради кризата с коронавируса. За сравнение, през цялата 2019
година регистрираните безработни са 1854 или равнището на безработица е
3.42 %.

Най-важното в дейността на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово през 2019 г. и какво предстои през 2020 г.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.knsb-bg.org/images/stories/pics/22012002

- Колективното трудово договаряне заема основна част от работата ни. Чрез него и през 2019 г. традиционно договорихме с работодателите по-високи размери на работната заплата, допълнителни възнаграждения и обезщетения, по-голям размер на отпуските, по-висок „клас прослужено време", работно и униформено облекло, както и мерки за подобряване условията на труд и др.  Освен сключените колективни трудови договори на ниво предприятие, договорихме и подписахме общински колективни трудови договори в сферата на здравеопазването и образованието в общините на област Габрово.

- Продължаваме развитието на активен социален диалог и сътрудничество със социалните партньори на двустранно и тристранно равнище. Подписахме предизборно споразумение за сътрудничество с Таня Христова в Габрово за запазване, задълбочаване и доразвиване на постигнатото през новия мандат.

- Разширихме синдикалната си маса като увеличихме членовете си във вече съществуващи предприятия и създадохме нови структури.

- Медицински специалисти, членове на КНСБ от областта участваха в Националния протест на 7 октомври. В резултат на него бе постигнато допълнително финансиране за болнична помощ през 2020 г. в размер на 200 милиона лева, ¾ от които трябва да се разпределят за работни заплати.

- През годината наред с основната ни работа реализирахме поредица от инициативи насочени както към хората на труда, така и към нашите синдикалисти, към младежите, възрастните хора и децата.  Реализирахме обучения по промените в трудовото и осигурителното законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, фирмените политики за поведение на служителите в социалните мрежи.

И тази година реализирахме образователната кампания за ученици „Моето първо работно място”, съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката. Бяха обучени учители от професионалните гимназии на област Габрово, които в последствие запознават зрелостниците с правата и задълженията им на работното място. Преподаватели на КНСБ влизат и в часа на класа. Осъществихме информационни кампании за Световния ден по безопасност и здраве при работа, Деня на труда, както и свързани с инициативата на КНСБ „Сивото убива” за превенция на недекларираната заетост.

- И през 2019 г. синдикалните ни членове продължиха да ползват услугата Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ, която се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността.

- Договаряме отстъпки за синдикалните ни членове в търговски обекти на регионално и национално ниво.

- Продължаваме да работим по националната подписка „Заедно да защитим труда си”, организирана от КНСБ и КТ „Подкрепа”. Целта й е значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение  като функция от МРЗ за страната, въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за производства с непрекъсваем технологичен режим на работа, гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време.

Годината, която изпращаме, не беше лека, но тя ни сплоти и ни вдъхна увереност и сили да отстояваме позициите си. Борихме се за по-добри заплати и условия на труд, заедно преодолявахме трудностите за достоен живот и по-добро бъдеще на децата ни!

Предстоят ни нови предизвикателства в синдикалната ни борба за защита на правата на хората на наемния труд. През 2020 г. цялостната дейност на регионалната ни структура ще бъде под егидата на 30-тата годишнина на КНСБ.

Отправяме надежда към настъпващата Нова година с очакване на повече солидарност, справедливост и добър социален диалог в полза на хората. Нека бъдат благословени и успешни делата на всички!КНСБ събира сигнали за нарушени права на работното ви място

„ВЪЗстани за правата си” – под това мото КНСБ даде старт на национална кампания, с която призовава всеки потърпевш с нарушени трудови, социални и синдикални права да търси справедливост и да сигнализира Конфедерацията.

Конкурс, посветен на Световния ден на безопасност и култура на труда

От 1 февруари до 31 март може да се подават кандидатури в конкурса за „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”, организиран от Областен съвет по условия на труд – Габрово.

Обсъждат вътрешни правила за отпускане на еднократната помощ за новородено

Един от въпросите на брифинга на кмета Дончо Захариев, който се проведе на 6 януари, бе провокиран от статистическите данни за изминалата година, които сочат сериозно завишение на броя на починалите, които са общо 170 или с 40 повече от предходната година, докато новородените са само 51 или с 22 по-малко от 2014 г.

Дарение на КНСБ и Младежки форум 21 век за новогодишните празници

В навечерието на коледните и новогодишни празници Регионалният съвет на КНСБ – Габрово и СНЦ „Младежки форум 21 век” към КНСБ дариха лакомства, бои, моливи, глина, цветна и бяла хартия и други материали на Дневния център за деца и младежи с увреждания в Габрово.

Протест в библиотеките, музеите и галериите сепровежда днес

Днес ще се проведе протест на работещите в музеите, галериите и библиотеките. Протестната акция се организира от синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” и е под надслов „Ден на недоволството”.

Служителите на музеи, галерии и библиотеки излязоха на протест

Над 160 служители от музеите, галериите и регионалната библиотека протестираха днес на работните си места в област Габрово, с призивите „Стига мизерия!”, „Стига лъжи!”, „За достойни доходи!”. Това съобщиха от Регионален съвет на КНСБ – Габрово.