Министри отговарят на въпроси на Красимир Богданов

Още с възобновяването на работата на 43-то Народно събрание след Коледните и Новогодишните празници, министрите на външните работи и на труда и социалната политика изпратиха отговори на питанията към тях, отправени от Врачанският народният представител от групата на „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ Красимир Богданов.

Питането до Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, беше провокирано от изпратено до Богданов становище на Регионалният съвет на КНСБ Враца, представляван от изпълняващият длъжността председател Деница Нитова. В него, представителите на КНСБ изразяват несъгласието си с предвидените промени в Кодекса за социално осигуряване.

В резултат на множество срещи и разговори, Народното събрание взе решение, за удължаване с една година действието на разпоредбата, уреждаща правото на ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд, като условията за пенсиониране по този ред, остават непроменени.

Министър Калфин декларира в отговора си, че до края на месец март 2015г. ще бъде извършен преглед на социалноосигурителното законодателство, съвместно със социалните партньори, с оглед намиране на точните решения за адекватността и устойчивостта на системата.

След организирането на приемна и среща с граждани в гр. Оряхово, Богданов постави питане до Министърът на Външните работи Даниел Митов, относно задържането на лицето Драгостин Георгиев от с. Селановци. Същият е осъден на първа инстанция в Република Гърция. През месец февруари предстои ново дело и г-н Георгиев търси подкрепата на Българската държава.

От Министерството на външните работи поискаха още информация по случая, в резултат на които се дадоха точни указания на Дипломатическото ни представителство в Атина и се разпореди проверка. Установено беше, че не става въпрос за лошо отношение на затворническите власт към г-н Драгостин Георгиев или нарушаване на неговите права.

„Обжалванията на разпорежданията или издадените съдебни постановления на гръцките съдебни власти не са в компетенциите на консулските длъжностни лица“, коментираха от Министерството на външните работи и препоръчаха по случая да се наеме адвокат.

Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1383493