Десислава Янева: "Ще се радваме на хора, допринасящи за каузата да помогнем на децата"

Интервю за Север.бг даде Десислава Янева - председател на регионален съвет на КНСБ във Велико Търново. Повод за срещата ни с нея стана кампанията "Дари телефон - помогни на дете!". Повече по темата и дейността на Конфедерацията на територията на област Велико Търново ще прочетете в следващото интервю:

Как се роди идеята за тази инициатива? За първи път ли се провежда?

Идеята за инициативата е родена в средите на синдикалната организация преди много години. Точно това е и основната идея на благотворителен фонд "Проф. Д-р Желязко Христов" и сдружение "Младежки форум – 21 век" - благотворителността като цел и като идея за развиване и популяризиране. Конкретната идея за събирането на мобилните устройства като начин за финансиране и подпомагане на деца, останали без родители поради трудова злополука, се провежда за първи път. Но тя може да бъде обвързана в контекста на това как екологичната политика и как екологичната култура са водещи за двете обществени организации през тази година.

Значи помагаме на децата, помагаме и за екологията...

Точно така.

А как върви до момента кампанията?

В национален мащаб към момента по данни на колегите от централата имаме около 700 мобилни устройства, които са събрани. А тук в регионалния съвет те се броят на пръсти – 15 устройства имаме до момента. Кампанията не е приключила - тя е до края на месеца, така че се надяваме да успеем да обезпечим поне децата, които са подпомагани от фонда на местно ниво.

За Великотърновска област колко са децата, които получават стипендия?

Във Великотърновска област дечицата са 5 през миналата година. Но родителите се местят, сменят населените места, в които живеят и едно от децата понастоящем живее във Варна. Стипендия получават две деца от Велико Търново, едно от Севлиево и едно от Самоводене. Без значение от това, тези дечица са подали документи при нас, те са придвижени до фонда и одобрени да получават стипендии.

Самите стипендии се полагат на деца, които са в средно образование и такива, които са записали висше образование. Те се изплащат за 10 месеца, тъй като не се включват летните месеци юли и август. Общата бройка на подпомаганите деца от фонда е 50. Размерът на месечната стипендия е 40 лв. Това означава, че на месец са необходими 2000 лв или 20 000 лв. годишно. Децата може да са на възраст до 20 години. Има и други условия, като средния месечен доход на семейството. Документацията, която е необходима, може да бъде намерена в териториалната структура на Конфедерацията и Регионалния съвет на КНСБ, където трябва да се попълни молба по образец, заявление по образец и една декларация от родителите, в която упоменават семейното състояние и дохода на домакинството. Тези документи се придвижват в централата на фонда и от там след като бъдат разгледани и одобрени получават стипендия. Надяваме се да нямаме върнати дечица, които да са останали без подпомагане. Можем да кажем, че доколкото деца сме успели да достигнем и да кандидатстват за Велико Търново конкретно, са одобрени.

Всичките - няма върнати?

Да. Нямаме други кандидати, които поради някаква причина са отговаряли на условията, а не е имало средства за тях. Няма такъв случай.

Споделете малко повече за двете организации – благотворителния фонд и сдружението.

Благотворителният фонд "Проф. Д-р Желязко Христов" е стара организация. Тя е регистрирана още през октомври 1997 година под името "Да запазим децата". В последствие, след кончината на нашия лидер, беше взето единодушно решение на общо събрание името на сдружението да бъде променено и то да носи това на проф. Д-р Желязко Христов. И така се роди идеята благотворителният фонд да се казва "Проф. д-р Желязко Христов". Към момента има доста голям брой приети нови членове. Основните направления на дейност са социални и културни. Подпомагат се не само дечица без родители, но и хора които са изпаднали в тежки социални условия. За тях могат да се отпуснат еднократно някакви финансови средства за закупуване на лекарства или обслужване и грижа.

Друга възможна дейност за осигуряване на средства за стипендии са провеждане на представяния на изложби, на книги. На тях се канят известни личности, които, ако проявят интерес към закупуване на дадена картина, след това част от средствата се даряват във фонда и това е друг канал за гарантирането на стипендиите и подпомагането на децата.

Също така инициатива на проф. д-р Желязко Христов, дори бих казала, че си е лично негова идея, е етнофестивала в Хасковски минерални бани, което също е ежегодно мероприятие на Конфедерацията. То се организира по повод Международния ден на младежта в края на май – 1 юни. Така се включват и различни спонсори в инициативата. Идеята е съхраняване на автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение в общото европейско културно пространство, което пък допринася за поддържане на културното многообразие като цяло в Европейския съюз.

Може би трябва да спомена и за организирания конкурс през изминалата година. Той беше за детско творчество и се проведе в четири категории. Конкурс за детска рисунка, което ние популяризирахме по училищата. В Габрово беше заключителния етап. Целта бе ранното откриване на талант у децата и насърчаване на тяхното развитие.

Може би тази идея за защита на децата прераства по нататък като дейност и в другата организация "Младежки форум 21", който работи изцяло в младежка политика. Приобщава по-активни, будни и желаещи да участват в обществения живот младежи в страната.

Кампанията е съвместна между двете организации.

Младежката организация "Младежки форум 21" съществува от 1999 година. Идеята е провеждане на по-активен диалог в сферата на младежката политика. Форумът има представителство във всички областни градове. Ключови теми на сдружението – основни човешки и граждански права, образование, професионално образование и обучение, активно участие на младите хора в обществения живот на страната, миграция, екология и други.

Кога ще бъдат оценени и ще стане ясна конкретната сума от дарените телефони ?

Реално смятам, че това ще е възможно да се случи през първата седмица на февруари, защото до края на януари тече самата кампания, след което партньорите по кампанията ще оценят устройствата. За тези, които са на стойност 0 лв., ще бъде дарено едно левче за тях. Предполагам, че финалната информация колко средства сме събрали, ще я имаме в началото на месец февруари. Към момента не можем да гадаем по броя на телефоните, тъй като не знаем всеки един от тях в какво състояние е.

Кампанията е до края на месеца - на какво се надявате?

Надяваме се на активност, всеки един вид популяризация би достигнал до повече хора. Аз съм убедена в добротата, човещината и милосърдието на хората. Нямам съмнение, че всеки би имал желание да помогне, пречаката е по-скоро времева и информационна. Ще се радваме на хора, които дойдат и на място съдействат и допринесат за каузата да помогнем на децата.

Източник: http://sever.bg/