Над 1000 подписа в подкрепа на европейската инициатива за въвеждане на безусловен базов доход

Над 1000 подписа в европейската гражданска инициатива за въвеждане на безусловен базов доход в Европейския съюз очакват да съберат във Великотърновска област от РС на КНСБ. Това съобщи регионалният председател на Конфедерацията Десислава Янева. „Хиляди европейски граждани вече са подкрепили инициативата. Необходими са общо 1 млн. подписа, като от България се очакват 13 000, за да заеме своето достойно място сред гражданите в ЕС, които се борят за благополучие на всеки и на всички за изкореняване на ширещата се бедност”, обясни Янева.

„Идеята на въвеждането на базовия доход е да се запазят основните граждански права за лично достойнство и неприкосновеност на личния живот, поощрявайки същевременно солидарността, гражданското участие и творчеството. Идеята е базовият доход да не пада под границата на бедността за всяка държава”, допълни Десислава Янева.

13 януари е крайният срок на подписката. Всеки желаещ да подкрепи инициативата може да направи това по електронен път в страницата на КНСБ или на хартиен носител. Линк на хартиения формуляр има на официалния сайт на КНСБ. Той може да се принтира и да се подпише от трима души. Образецът на подписката включва и лични данни, чието попълване е задължително, за да бъде призната за валидна.

Източник: http://radiovelikotarnovo.com/news/7852