“Балканкар Заря” – Павликени отчита ръст на продажбите до 7.7 млн. лева

Чувствителен ръст на продажбите за 2011 година отчита най-големият производител на кари и части за тях у нас “Балканкар Заря” АД Павликени. Те са нараснали близо 50 на сто в сравнение с предходната година и са достигнали до 7,7 милиона лева. Особено успешно е било последното тримесечие, когато е постигната печалба от 211 хил. лева, при отчетена загуба от 245 хил. лева за същия период на 2010 година. За цялата 2011 г. обаче предприятието отчита загуба от 505 хил. лева, същата за предходната година е била в размер на 1,33 млн. лв.

Продукцията на павликенските машиностроители продължава да намира най-добър прием на Южнокорейските пазари. Отчетът на дружеството сочи, че 58 на сто от приходите от продажбите на тукашната продукция идват именно от тези пазари. На второ място остават европейските пазари, като водещ сред тях е германският. Там също има ръст на приходите от продажбите на павликенските кари в размер на 44 на сто на годишна база.
Елка СПАСОВА

www.dnesbg.com