Държавата отпуска 30 млн. лв. за създаване на социални предприятия

С 30 млн. лв. Агенцията за социално подпомагане ще финансира общините за създаване на социални предприятия за хора от рисковите групи – лица с увреждания, трайно безработни, самотни родители, хора от малцинствата, със зависимости или лежали в затвора.

Това стана ясно по време на информационната кампания, която стартира от Велико Търново и ще се проведе в още четири големи града. Кампанията е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която обяви процедурата за подбор на проекти „Нови възможности”, насочена към рисковите групи. По нея могат да кандидатстват всички общини, които имат нужда от разкриването на подобни услуги, като те могат да си партнират с неправителствени организации, работещи в тази сфера. Минималният размер на финансовата помощ на един проект е 100 хил. лв., а максималната сума, която могат да получат общините за един проект, е 300 хил. лв. Парите се осигуряват безвъзмездно и не се изисква собствено участие, което е допълнително облекчение за местните администрации, обясни Екатерина Димитрова, главен експерт в Агенцията за социално подпомагане. Тя допълни, че общините могат да кандидатстват за разкриването на пет типа социални предприятия. Първият тип е за създаване на обществена пералня за целите на общинските социални заведения – болници, специализирани институции, детски ясли и градини, като по този начин ще си намалят разходите за тези дейности. Подобна пералня вече успешно работи в Златарица. Останалите социални предприятия, за които могат да кандидатстват общините, са за обществено хранене – трапезарии, столове, домашен социален патронаж, социални предприятия за озеленяване и благоустройство, за технически дейности като размножаване и попълване на документи, преводи и набор на текст и за традиционни български занаяти, в които ще се изработват сувенири.
Всички наети в предприятията лица ще получават минимална работна заплата в продължение на една година, като разходите за тях се поемат от програмата. Целта е след създаването на предприятията те да започнат да реализират печалба и да се самоиздържат, за да могат да продължат да функционират и след приключването на проекта.
Великотърновска област е един от регионите, в които изключително добре е приложен моделът на социалните предприятия. От 44 такива предприятия четири се намират в Търновска област, каза още Екатерина Димитрова.
В община Велико Търново се намира и първото социално предприятие в страната, в което бяха наети на работа хора с умствени увреждания. Заради успеха на проекта „Работилница на мечтите” местната администрация получи наградата „Еврооптимист” в национален конкурс, който се проведе под патронажа на министъра за управление на средствата от еврофондовете Томислав Дончев.
Весела БАЙЧЕВА
www.borbabg.com