В. Търново: Санкции до 15 000 лева грозят половината работодатели в областта

58 на сто от работодателите във Великотърновска област са пред угрозата от глоба между 1500 и 15 000 лева. Наказанието е за бездействие по деклариране на обстоятелствата за условията на труд във фирмите, предупреди Невена Стефанова, директор на Инспекцията по труда.

На 30 април изтича срокът за подаване на декларация или уведомление по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Шест дена преди крайния срок това са направили само 42 на сто от работодателите, посочи Стефанова. Освен работодателя, глоби ще има и за длъжностните лица, чието задължение е да подадат декларацията или уведомлението, но не са го направили. Санкцията е от 1000 до 10 000 лева. Фирмите, при които няма промяна в адреса на управлението, дейността, броя на работните места, свързани с работа на открито, във въздуха, на и под земята, в работните места с видеодисплеи и др. задължително подават уведомление, ако през м.г. са подали декларация.
Декларациите или уведомленията се подават по интернет или на място в Инспекцията по труда.