Велико Търново: Полицаи и учители обсъждаха дискриминацията в училище

Полицаи и учители дискутираха дискриминационните прояви в училищата и борбата с тях по време на регионално обучение семинар в Арбанаси. Проявата, организирана от Комисията за защита от дискриминация (КЗД), е част от проекта „Училища без дискриминация“, в който партньори са още и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и Институтът за човешки права в Дания. В двудневната дискусия взеха участие представители на РИО на МОМН и служители на МВР от детските педагогически стаи.

Участниците в семинара бяха запознати с основните положения, свързани със защитата от дискриминация при упражняване на правото на образование и обучение.
По време на семинара беше представен и интерактивният образователен продукт „Уроци по толерантност“ за ролята на предразсъдъците в подклаждането на расизма, религиозната нетърпимост и ксенофобията. .
www.borbabg.com