Данъчни погват фирмите с договори за 4 часа работа

При съвместни проверки на данъчните и инспектори от Инспекцията по труда по Северното Черноморие, проверяващите все по-често констатирали сключени 4-часови трудови договори, съобщиха от пресслужбата на териториалната дирекция на НАП - Варна. Оттам добавят, че при извършване на справка на регистрираните трудови договори в приходната агенция е установено, че 28 000 от общо регистрираните в ТД на НАП Варна 380 000 трудови договора са сключени за 4-часов работен ден. При наблюдението на туристическите обекти по Черноморието данъчните обаче установили, че работещите на 4-часов договор продължават да работят и след изтичането на уговореното  в трудовия договор работно време, като някои от тях работят по 8 и повече часа.

По този начин се нарушават основи права на работещите, като не им се внасят полагащите им се осигуровки, а така също се нанасят щети на фиска, тъй като  внесените данъци и осигурителни вноски са значително занижени от дължимите. Затова приходната агенция заявява, че в близките 2 месеца ще бъдат направени проверки на всичките 9 300 фирми от Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Русе и  Разград, които са сключили 4-часовите договори.
"Ще проверим индивидуално всеки един от сключените 4 часови договори. Фирмите имат два пътя – сами да коригират времето на заетостта на персонала си и да избегнат санкции или да бъдат глобени веднъж от НАП, втори път от Инспекцията по труда. Глобата за работа без трудов договор е до 15 000 лв. на човек, а до 5000 лв. се глобяват лицата, посочили неверни данни в осигурителните декларации", е заявил по време на работното си посещение във Варна в края на миналата седмица изпълнителният директор на приходната агенция Красимир Стефанов.
www.ndt1.com