Учители ще се квалифицират в ЦЕРН

Поредната европейска квалификация на учители в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария ще се проведе със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Преподавателите по физика и астрономия ще се обучават от 24 до 30 юли. През изминалите 2 г. над 60 техни колеги се докоснаха до световния експеримент, наречен големия адронен колайдер. Първи варненските учители посетиха ЦЕРН, а след това бяха организирани и ученически визити до научния център. След като беше подписано споразумение за сътрудничество с европейските изследователи, във Варна пристигна образователният координатор Мик Стор. Подготвена бе и първата във Варна паралелка с физика в МГ „Д-р Петър Берон". Сега програмата, започнала във Варна, се предлага на преподаватели от цялата страна. Обучението в ЦЕРН се води на български език. В организирането на обученията на варненските преподаватели съществена роля има и НАОП „Николай Коперник", която е инициатор на посещенията в Европейския център за ядрени изследвания.
www.chernomore.bg