Варна: Нови кораби

Днес във Варна се предава на новите му собственици многофункционален ледови клас сухотоварен кораб от 8000 тона дедуейт, построен по най-модерен проект. Плавателният съд “Donau” е поръчан от холандската компания Rederij Wantij B.V. и има дължина от 128,45 м. Строителството му е извършено под надзора и правилата на Германски Лойд. Той е трети морски съд за холандските корабособственици.

Наскоро „Корабостроителница Русе” АД вдигна своя капитал с 60 милиона лева. Подобряване на финансовото състояние на дружеството ще позволи да се погасят някои задължения към кредитори с настъпил падеж, както и ще осигури възможност на русенската фирма да реализира производствената си програма, свързана със сключване на договори за строителство на нови кораби и в кратки срокове максимално натоварване на производствените мощности.
Известно е, че корабостроенето е един от най-чувствителните отрасли в икономиката в условията на световната финансова криза. Бяха направени и промени в ръководния екип на дружеството.
За изпълнителен директор е назначен Стоян Маринов. Той е стопански ръководител с дългогодишен опит в управлението на корабостроенето в България.
„Корабостроителница Русе” АД, освен с редовните си клиенти от Германия и Холандия, установява контакти и с нови, включително и със силноразвиващия се пазар в Русия. През последните години той беше подценяван, а с него русенската корабостроителница има сериозни традиции от близкото минало