Варна: Параходство Български морски флот" АД и "Параходство Българско речно плаване" АД придобиват съвместен контрол върху новоучредяващо се дружество - "Варнафери" ООД

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрация между двете предприятия и постанови незабавно изпълнение на решението. Дружеството ще извършва фериботен превоз на товари по пряката железопътно-фериботна линия "Варна-Кавказ".

Непосредствената цел на участниците в сделката е участието на България в Спогодба за организация на пряка международна железопътно-фериботна връзка между двете пристанища за извършване на превози на товари, информират от комисията. Според Изпълнителната агенция "Морска администрация" новата линия създава значителни предимства пред бизнеса, като скъсява разстоянието между България и Русия с 800 км. Очаква се времето за доставка да бъде намалено с около 40%.
Комисията е установила, че няма хоризонтална или вертикална обвързаност между дейностите на участниците в сделката. Не се очаква и промяна в пазарното положение на предприятията, поради което концентрацията е безусловно разрешена.

Изт.:БТА
Maritime.bg – България
http://www.maritime.bg