Бургас след Враца по заплати

В момента за общината е 5%, а за Бюрото по труда, в което влизат и общините Камено и Средец е 6%. Продължава тенденцията за трайно висока безработица в Руен и Сунгурларе – по 23- 25%. Огромен проблем е и младежката безработица. През 2014г. е имало много програми, финансирани от ЕС, като „Първа работа“, които обаче са осигурявали заетост само за половин или една година. В момента в Бюрото по труда има регистрирани 2 800 човека под 29 години.

Здравко Тошков заяви, че има и голяма тревога по отношение на пенсионната реформа. Той каза, че протестът на КНСБ , в който участваха 6-7 хил. души, сред които над 100 от Бургас е бил наложителен и необходим. Синдикалистът подчерта, че шествието е било до Народното събрание, а не до Министерски съвет и декларацията на синдикатите е била връчена не случайно на депутатите, които трябва да приемат реформите. КНСБ е на мнение, че дори и на тях не е ясно какво точно ще се случи след влизането им в сила.

„Въпросът е пак „Кой“. Кой иска да вземе парите на хората. Дали ученикът на Дянков – сегашният финансов министър, или някой друг. Да излязат и да си кажат, че в бюджета на НОИ има 2 млрд. лв. дефицит и тази дупка трябва да се запълни“, каза Здравко Тошков. Според него някой трябва да излезе и да обясни с прости думи на хората какво точно включва реформата.

Източник: burgasnews.com