Бургас: Близо 900 хил.лева невнесени осигуровки установиха ревизии на НАП Бургас

868 000 лева са допълнително начислените задължителни осигурителни вноски за първите пет месеца на годината след извършени ревизии на некоректни работодатели и осигурители от Бургаска, Ямболска и Сливенска област, съобщиха от териториалната дирекция на НАП в Бургас.

Общият брой на приключилите ревизии по осигурителното законодателство за периода януари - май 2011 година  е 96. Най-голям е размерът на установените допълнителни задължения  по Държавното обществено осигуряване - 509 000 лева.  130 000 лева са установените, но невнесени в срок задължения по здравното осигуряване. На работодателите, които са изплатили трудови възнаграждения, но не са внесли дължимите осигурителни вноски, са съставени актове в размера на невнесените осигурителни вноски.Един от акцентите в работата на НАП е текущият контрол по спазването на осигурителното законодателство, така че да не се допускат сериозни нарушения от работодатели и осигурители, които да се установяват на по-късен етап чрез ревизии. През активния летен туристически сезон освен засиления контрол по спазване на данъчното законодателство, при всяка  оперативна проверка в търговските обекти се следи и за спазването на осигурителното законодателство. Инспекторите съблюдават за това  дали правилно са определени и начислени дължимите задължителни осигурителни вноски върху работните заплати на персонала, внесени ли са в дължимите размери и срокове, подадени ли са необходимите декларации в определения от закона срок. Във фокуса на проверките са и сключените трудови или граждански договори със служителите, които работят в търговския обект, а също уведомленията за назначени, напуснали или  уволнени служители.  От началото на годината при оперативни проверки на търговски обекти са съставени и 178 акта за установени административни нарушения по осигурителното законодателство.
www.bszone.info