Созопол: Рибни ресурси влиза в забранителния списък за приватизация

С допълнение към Закона за приватизация и следприватизационен контрол кабинетът предлага „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол да бъде включено в т. нар. забранителен списък за приватизация.

Списъкът включва търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях.
„Рибни ресурси” ЕООД е дружество, чиято дейност има стратегически характер по отношение на специфичния пазар на подобен тип пристанищни услуги в съответствие с държавната политика в сектор „Рибарство”. Поради тази причина изпълнява значителна роля в земеделието на България и в националната икономика като цяло. Решението е прието неприсъствено на 30 май т. г.
Припомняме, че МС одобри увеличаването на капитала на "Рибни ресурси"ЕООД. Това стана чрез обявяването на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и апортирането им в търговското дружество. Имотите – шлиц стена на Канал 1 във варненския кв. Аспарухово и терен на ул. „Приморска” в Балчик, са подходящи за разширяване на пристанищната инфраструктура.

Maritime.bg - България