Бургас: „Синя карта“ намира работа на чужди специалисти в страната ни

70% от работодателите се оплакват от липса на квалифицирани кадри
Кръгла маса по повод въвеждането на т.нар. „Синя карта“ в България се проведе в Бургас вчера. По време на дискусията бяха обсъдени нуждите на българския бизнес от наемане на висококвалифицирани кадри от трети страни.

В срещата взеха участие експерти от Европейския институт и от Министерството на труда и социалната политика, специалисти от държавната и местната администрация, както и представители на местния бизнес.
Директивата на ЕС, с която се въвежда понятието „Синя карта“, предвижда улеснено пребиваване на висококвалифицирани специалисти от трети страни, които да отговорят на нуждите на трудовия пазар в Европа.
На срещата стана ясно, че дълго време отделните членки на ЕС са приемали по един или друг начин  граждани от трети страни, но привличайки ги по отделно, те са имали различен режим и форма на пребиваване. „Тенденцията е да се изравнят условията, за да може евентуално да се улесни и циркулярната миграция. Т.е., ако висококвалифициран гражданин на трета страна работи в страна- членка на ЕС в рамките на няколко години, след това той би могъл да се върне в родината си и след време отново да подаде заявление за пребиваване. Така се извършва обмен, който води и до развитие на  Третия свят“, обясни Надя Димитрова – ст. експерт „Правосъдие и вътрешни работи“ към Европейския институт. Тя обясни, че макар често да се слага знак за равенство между „Синята карта“ и даването на „Зелена карта“ за прибиваване в САЩ, съпоставката между двата режима е неоснователна. Втората може да се спечели от всеки един гражданин, тъй като няма секторно разделение на висококвалифицирани кадри. Различен е и наборът от документи, който се подава от кандидатите. Специалистите от трета страна, желаещи да получат „Синя карта“, трябва да притежават поне бакалаварска степен и/или 5-годишен стаж в дадена фирма или научно заведение, което доказва, че имат необходимата степен на квалификация.
Целта на проекта е с Директивата да се подпомогне икономическото развитие на ЕС, защото досега тези висококвалифицирани кадри са се отправяли към Канада и САЩ. По този начин ще може да се подсили работният пазар в Европа. Важно уточнение е, че гражданите на страните- членки на ЕС имат предимство пред кандидатите от третите страни. На този етап България и Румъния все още имат ограничен достъп до работния пазар на някои от страните, членуващи в Евросъюза.
В рамките на проекта е направено проучване измежду 140 работодатели. Резултатите от него показват, че въпреки кризата и въпреки по-голямото предлагане на работна сила, има недостиг на висококвалифицирани специалисти. 51 % от работодателите казват, че имат нужда от назначаването на някакви кадри. За следващата година очакванията са този процент да достигне 60%. Почти два пъти се увеличава търсенето на квалифицирани работници и на хора за ръководни мениджърски позиции.  В проучването най-голям дефицит е отчетен в телекомуникациите, промишлеността, информационните технологии. Много работодатели търсят инженери с различен профил – IT специалисти и комбинирани инженерни плюс компютърни умения, обясни Нели Щонова – експерт към проекта. „Почти 70% от работодателите са заявили, че има недостиг на квалифицирани специалисти. По-голямата част от тях смятат, че в България все още има потенциал да се наемат местни кадри. 30% са на мнение, че всякакви резерви са изчерпани и е нужно да се търсят специалисти отвън. 74% са готови да привлекат кадри от ЕС, а малко по-малко са склонни да наемат хора от трети страни“, съобщи Щонова.
Данните от Агенцията по заетостта сочат, че е относително малък процентът на чуждите граждани, които са се възползвали от услугите й за започване на работа в страната ни.

http://www.kompasbg.com