Бургас: В пристанище Бургас подисаха нов колективен трудов договор

Представители на синдикатите и ръководството на Пристанище Бургас подписаха нов Колективен трудов договор. Това се налага поради предстоящото концесиониране на Терминал „Насипни товари” и Терминал 2А, съобщиха от порта.

Параметрите на новия КТД утвърждават социално-трудовите придобивки на работниците в дружеството. Страните се споразумяха, на всеки отчетен тримесечен период, да се анализира изпълнението на показателите, заложени в бизнес-плана на дружеството, като при постигнато преизпълнение ще се създават условия за допълнително заплащане на работниците и служителите.
Само за първия месец на годината, на пристанище Бургас са обработени над 300 000 тона товари.
Вече се обработва и първия кораб с извънгабаритни колети. Корабът „OceanTeam” застана на първо корабно място и ще товари 520т тежки колети за износ.

www.factor-bs.com