Бургас: Обсъждат заема за проекта „Интегриран градски транспорт”

Второ поред обществено обсъждане за теглене на кредит от Община Бургас за съфинансирането, с което местната власт трябва да участва в проекта "Интегриран градски транспорт" се проведе днес. Общата стойност на проект е 67 млн. евро.

Намерението на Община Бургас е да осигури средства за съфинансирането, което е в размер на 11 млн. евро, чрез теглене на кредит, обезпечен не с нейно имущество, а с бъдещи вземания. Планираният срок за погасяване е 13 години, като първите 3 са гратисен период. Ако при провеждането на обществените поръчки бъдат спестени пари, Община Бургас желае да ги пренасочи за реализация на по-малки свои проекти в областта на транспорта, вместо да ги връща. Европейските институции вече са уведомени за това.

Експерти от дирекция "Бюджет и финанси" изчислиха, че за погасяването на всички заеми на Община Бургас, включително обсъжданият нов кредит, е нужно да се отделят 9.11 % от годишния общински бюджет /на база размера му за 2011-та/.

На въпросите от граждани, проявили интерес и присъствали на обсъждането, отговори дадоха зам.-кметът Красимир Стойчев и директорът на дирекция "Евроинтеграция" Руска Бояджиева. Чрез мултимедийна презентация те припомниха етапите за подготовка на проекта, неговите цели, компоненти и финансов анализ.