Бургас: Общинските лечебни заведения няма да плащат дивидент, ако инвестират в апаратура

Лечебните заведения за извънболнична помощ, които са със 100 % участие на Общината няма да плащат дивидент на администрацията, ако инвестират този дивидент в медицинска апаратура. Това решиха днес общинските съветници по време на 46-то си редовно заседание на Общинския съвет на Бургас.

Прието бе предложението на администрацията 50 % от печалбата за миналата година на търговските дружества със 100 % участие на Общината, с изключение на лечебните заведения да остава за общината. Лечебните заведения за извънболнична помощ отчисляват дивидент в размер на 50 %, с изключение на случаите, в които инвестират този дивидент в медицинска апаратура.

Общинските съветници на Бургас гласуваха за сведение годишния отчет на кмета Димитър Николов относно изпълнението на третата година от Програмата за управление за срока на мандата на администрацията 2007 - 2013 година. Гласувани бяха и годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на общината към 31 декември 2010 година, както и отчета на обществения посредник на Бургас.

В началото на заседанието местните депутати включиха три допълнителни докладни записки от кмета Димитър Николов. Една от допълнителните докладни е свързана с участие на общината в проект за развитие на конкурентноспособността 2007-2013 година за създаване на бизнес инкубатор в комплекс "Лазур" с 50% общинско финансиране. Втората допълнителна докладна записка е относно увеличаване капацитета на кризисния център в кв. „Акациите". Желанието на администрацията е капацитета да се увеличи от 6 на 8 места, считано от 1 март 2011 година, с държавно финансиране. Последната извънредна докладна записка е относно доброволна делба на поземлен имот в кв. Долно Езерово по влязъл в сила ПУП за изграждане на помпена станция.

По време на обсъждането на дневния ред, общинският съветник Ваклин Стойновски предложи да бъдат изготвени две декларации, които да бъдат приети от общинските съветници. Стойновски искаше да бъдат изготвени декларации относно проекта за "Интегриран градски транспорт" и за избор на управител на „Бургаски пазари". Това предложение бе отхвърлено от общинските съветници.

Местните депутати утвърдиха числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2011 година.