Договориха 10 дни допълнителен отпуск за педагозите в Берковица

Анекс към сключения на 22.01.2020 година Колективен трудов договор в сферата на образованието бе подписан на 20 октомври между кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, председателя на Съюза на работодателите Таня Йонова, председателя на общински КС на СБУ към КНСБ Алеко Куньов и Татяна Алексиева – Председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Страните се договориха размерът на удължения платен годишен отпуск за педагогическите специалисти и директорите в образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, за 2020 година да се увеличи с 10 работни дни над договорения в КТД от 22.01.2020 година. Отпускът ще се използва само през настоящата година и при необходимост (преустановяване работата на детската градина или присъствената форма на обучение в училище до края на 2020 година) и след изчерпване на всичкия платен годишен отпуск на педагогическия специалист.

https://www.konkurent.bg/news/16031958269376/aneks-v-sferata-na-obrazovanieto-podpisa-kmetat-na-berkovitsa

Пламен Димитров в Тракийския университет: Развиващият се свят става по-млад и по-голям, а развитият свят става все по-застаряващ и по-малък

 

КНСБ и ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА организираха MASTERCLASS WORK 4.0 на Форума във висшето учебно заведение, който беше посветен на дигитализацията, която вече променя целия пазар на труда и това, че цели професии изчезват и се появяват нови.

В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата, както за тях и обществото като цяло.

Беше дискутирана необходимостта от създаване на система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд.

Лекции по темата изнесоха президентът на КНСБ Пламен Димитров и заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева пред широка публика от представители на местна и държавна власт, директори на институции и училища, преподаватели и студенти.

В област Разград установиха 33 случая на недеклариран труд и нарушаване правата на работното място

Един от основните приоритети за КНСБ е борбата със сивата икономика, която по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета. От друга страна работещите, които упражняват труд недекларирано, губят и трудови и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране, труден достъп до кредити. Недекларираният труд у нас е най-вече сред наемните работници – 97%, и съвсем малък процент сред самонаетите.

В Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември), КНСБ, представи резултати от функционирането на мобилното приложение за сигнали VOX, което беше създадено през м. юни миналата година с цел, да се бори срещу сивия сектор. Към настоящия момент има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play. Приложението е обвързано с Главна инспекция по труда, НАП и Комисия защита на потребителите. То е напълно безплатно и е достъпно 24 часа – 7 дни в седмицата.

Почти 70 000 лв са загубите на габровец, получавал заплата „в плик“ 30 години

В седмицата на Европейската кампания за деклариран труд, 21-25 септември, КНСБ насочва вниманието на работниците и служителите върху повишаване осведомеността за вредите от недеклариране на всички доходи и осигуряването, както и за мотивиране настоящите и бъдещи работещи да работят „на светло”.

От Регионалния съвет на КНСБ – Габрово обявиха, че 69 500 лева са загубите на габровец, който в продължение на 30 години се е осигурявал на минимална работна заплата, а получава останалата сума в плик. Изчисленията са направени на база средната работна заплата в област Габрово към март 2020 г., като по данни на Националния статистически институт тя е 1 114 лв.

5 474 лв ще загуби всяка жена под формата на обезщетение за майчинство за целия период от 280 дни, ако се е осигурявала на минимална работна заплата, а получава останалото до 1 114 лв в плик.

За неполучени болнични за 10 години цифрата е 2760 лв, за безработица – 2 721 лв, а за пенсия за период от 22 години – 58 544 лв.

Чрез мобилното приложение VOX КНСБ всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.

Два сигнала подадени в Ямболска област в приложението VOX КНСБ

Ямбол е сред областите с подадени два сигнала в мобилното приложение VOX КНСБ, съобщи Илияна Димитрова, областен координатор на КНСБ – Ямбол. Сигналите са препратени към дирекция „Инспекция по труда“, уточни още ямболският синдикален лидер.

Тя припомни, че преди една година, по инициатива на КНСБ, е разкрито безплатното приложение VOX, което е бързо и лесно за сваляне, и чрез което по всяко време може да бъде подаден сигнал от работник за нередности на работното място.

Сигналите са анонимни, а КНСБ се заема с тях, като търси съдействието на компетентните институции за решаването им.

За този период на национално ниво чрез приложението са получени 108 сигнала, от които 102 са за нередности, а 6 са позитивни. Приложението има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play. Получените сигнали се препращат към компетентните институции. До момента в страната това е направено с 62 конкретни казуса. 46 сигнала са подадени за проверка към Главна инспекция по труда, 9 към Национална агенция за приходите и 7 към Комисия за защита на потребителите. Обработени и приключени са 67 сигнала. При 17 институциите са открили нарушение и са предприели необходимите мерки. На 30 сигнала се очаква отговор. На поставените въпроси пък е получен отговор от експертите на КНСБ.

Проведоха изпити по проект „Нови умения - нови възможности“ в Симитли

Проведоха теоретичния изпит по проекта на КНСБ „Нови умения – нови възможности“ в края на миналата седмица в Симитли.

Напомняме, че преди 2 месеца по проекта започна обучението на общо 30 безработни лица от община Симитли. Те са разпределени в две професии – 15 човека преминаха подготовка за професия „Помощник възпитател” и съответно 15 души за „Болногледач”.

По време на обучението се инвестира в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати, като придобиваните умения се съобразяват с конкретните потребности на работодателите.

За успешно завършилите обучението е осигурена 10% субсидирана заетост и 40% несубсидирана заетост за 3 месеца при работодател, който в случая е Община Симитли, която е партньор по проекта.

Обученията са по проект „Нови умения – нови възможности”, който се реализира от КНСБ. Този социален проект е насочен към развитие на човешкия капитал за по-бърза адаптация във връзка с развитието на пазара на труда, което от своя страна е свързано с трансформация на работните места, което изисква нови умения, нови компетентности, преквалификация. Всички, които се обучаваха ще получават по 10 лева стипендия за всеки присъствен ден.

Росица Йонкова, областен координатор в Габрово в интервю за в. „100 вести”: За година и половина минималната заплата да достигне 800 лв.

- Знаете ли колко хора са останали без работа от началото на пандемията досега, съкратени, или временно отстранени?-

За периода 2 март–19 юли новорегистрираните безработни в страната са близо 202 хиляди души. За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 110 хиляди души, или с 92 хил. се увеличават безработните към средата на юли. За периода 13-19 юли новорегистрираните безработни са 5709, а започналите работа са 6026 лица, тоест с 323-ма души са намалели регистрираните безработни за страната. За същия период новорегистрираните безработни в област Габрово са 79 лица, а започналите работа 82 лица.

- Какви най-често са оплакванията на хората по време на пандемията? 

- По време на извънредното положение Регионалният съвет на КНСБ – Габрово обяви горещ телефон, на който работниците и служителите се допитваха до нас по трудовоправни и осигурителни въпроси, както и по спазване на здравословните и безопасни условия на труд. Към днешна дата работниците и служителите продължават да ни търсят не само по телефон, но и на място в офиса на Регионалния съвет и най-честите проблеми, по които се консултират с нас са свързани с правата им при съкращения и уволнения, какви обезщетения им се полагат, при какви условия и в какви срокове, спазване на работното време и заплащане на извънредния труд, сумирано изчисляване на работното време, отпуски и др.

Росица Йонкова, председател на РС на КНСБ в Габрово пред в. "Росица": Препоръчвам работниците да проявяват разбиране към работодателите, но и да отстояват правата си

Борбата с непознатия COVID-19, който отне живота на много хора по
света, в т.ч. и в България, се води на два фронта. Първият е за
лечението на заразените и намаляване на рисковете за разпространение на
заразата. А вторият – за възстановяване на икономиката, която във
времето на извънредно положение беше стопирана. Това наложи
съкращаването на работни места и увеличаване броя на безработните. Каква
е ситуацията в Габровска област, коментира за в. “Росица” Росица
Йонкова, председател на РС на КНСБ в Габрово.
– Г-жо Йонкова, каква е социално-икономическата обстановка в
региона във време на извънредно положение, има ли много спрели фирми,
чувства ли се социално напрежение?
– От обявяването на извънредното положение у нас на 13 март до 8
април, за  съжаление, регистрираните безработни в Габровска област са
1185. От тях 919 са заявили при регистрацията си, че са освободени от
работа заради кризата с коронавируса. За сравнение, през цялата 2019
година регистрираните безработни са 1854 или равнището на безработица е
3.42 %.

Събират подписка за задължителна детска градина за 4-годишните

Шeфĸaтa нa CБУ в Дyпницa Becĸa Tpeндaфилoвa: Oбyчeниeтo нa дeцaтa нa 4 г. щe ги пoдгoтви пo-дoбpe зa yчилищe, пoлзa щe имaт и poдитeлитe

 Cиндиĸaтът нa бългapcĸитe yчитeли (CБУ) ĸъм KHCБ в Дyпнишĸи peгиoн зaпoчнa пoдпиcĸa зa въвeждaнe нa зaдължитeлнa дeтcĸa гpaдинa зa дeцaтa нa  4-гoдишнa възpacт. Πoдпиcĸaтa ce cъбиpa oт няĸoлĸo дни, нo зapaди гpипнaтa вaĸaнция щe пpoдължи и cлeд oбявeния ĸpaeн cpoĸ – 25 янyapи. Πoдпиcĸи ca пycнaти пo yчилищaтa във вcичĸи oбщини нa бившaтa Дyпнишĸa oĸoлия – Дyпницa, Бoбoв дoл, Caпapeвa бaня, Бoбoшeвo, Koчepинoвo и Pилa, ĸaтo мoгaт дa ce пoдпиcвaт вcичĸи гpaждaни.

„Цeлтa e дeцaтa дa бъдaт oбxвaнaти в инcтитyции, ĸъдeтo дa ce oбyчaвaт и дa бъдaт пo-пoдгoтвeни зa yчилищe. Bъвeждaнeтo нa зaдължитeлнa дeтcĸa гpaдинa зa 4-гoдишнитe имa мнoгo плюcoвe. Hяĸoи дeцa нe мoгaт дa гoвopят бългapcĸи, нямaт ниĸaĸви нaвици и дeтcĸaтa гpaдинa щe им пoмoгнe. Toвa щe e oт пoлзa и нa poдитeлитe – тe нямa дa плaщaт зa пoмaгaлaтa”, ĸoмeнтиpa пpeдceдaтeлят нa CБУ зa oбщинa Дyпницa Becĸa Tpeндaфилoвa. Oчaĸвaниятa ca нa 31 янyapи дa имa oбoбщeнa инфopмaция зa бpoя нa paзпиcaлитe ce.

„Идeятa e зaдължитeлнoтo oбyчeниe нa 4-гoдишнитe в дeтcĸитe гpaдини дa зaпoчнe oт ceптeмвpи тaзи гoдинa. B oбщинa Caпapeвa бaня дeцaтa нa 4 г., ĸoитo мoгaт дa бъдaт зaпиcaни нaeceн, щe ca oĸoлo 40. Дeтcĸaтa гpaдинa e peнoвиpaнa и имa cвoбoдни мecтa. 4-гoдишнитe в oбщинa Pилa ca oĸoлo 20, в Бoбoшeвo – oĸoлo 15. И в двeтe нaceлeни мecтa мoжe дa ce cфopмиpa пo eднa гpyпa. B дeтcĸaтa гpaдинa в Koчepинoвo и бaзaтa й в Бapaĸoвo дeцaтa ca oĸoлo 25, тaм cъщo мoжe дa ce cфopмиpa eднa гpyпa. И в чeтиpитe oбщини пoдпиcĸaтa въpви тpyднo, нo зapaди гpипнaтa вaĸaнция. Πpинципнo идeятa ce пoдĸpeпя”, ĸaзa ĸoopдинaтopът нa KHCБ зa peгиoнa Toдopĸa Дaмянoвa.

Зaдължитeлнoтo пoceщeниe нa дeцaтa в дeтcĸитe гpaдини oт 4-гoдишнa възpacт, ĸoeтo мeждy дpyгoтo e пpaĸтиĸa в дocтa eвpoпeйcĸи дъpжaви, e изĸлючитeлнo вaжeн зa цялoтo ни oбщecтвo. To e cpeд нaй-вaжнитe пoлитиĸи в cиcтeмaтa нa бългapcĸoтo oбpaзoвaниe, ĸoятo CБУ пocлeдoвaтeлнo зaщитaвa. Tя ce пoтвъpждaвa и oт пocлeднитe peшeния oт 7 и 14 янyapи нa paбoтнитe гpyпи ĸъм Oтpacлoвия cъвeт зa тpиcтpaннo cътpyдничecтвo, в тoвa чиcлo и c yчacтиeтo нa нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции. Πoдпиcĸaтa cpeд пpoфecиoнaлнaтa ни oбщнocт щe дoĸaжe пpaвилнocттa нa пoзициятa, зaщитaвaнa oт CБУ и cпoдeлянa oт вcичĸи ocтaнaли coциaлни пapтньopи – члeнoвe нa Cъвeтa зa тpиcтpaннo cътpyдничecтвo ĸъм MOH. Oбщecтвeнoтo дoпитвaнe дo пpoфecиoнaлнaтa ĸoлeгия щe ни пoмoгнe дa изгpaдим apгyмeнтиpaнa пoзиция нa cиндиĸaтa, ĸaзвaт oт цeнтpaлaтa нa yчитeлcĸия cиндиĸaт.

Цялата новина ТУК

СРЕЩА НА КНСБ С УЧЕНИЦИ НА ТЕМА „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО“

Конфедерацията на независимите синдикати в България в партньорство с Министерството на образованието и науката провежда образователната кампания за ученици „Моето първо работно място”. В рамките на тази кампания Господинка Василева – общински координатор на синдиката за гр. Несебър, изнесе лекции пред зрелостниците от ПГ по туризъм „Иван Вазов“ – Слънчев бряг.


Срещи бяха проведени с двете паралелки, завършващи 12 клас, с профили готварство и хотелиерство, като темите, които се разискваха бяха две: „За първи път на работа – права и задължения“ и „Синдикати – функции и роля“.
Чрез запознаването на зрелостниците с основните трудови, социални и осигурителни права, националната кампания има за основни цели да подпомогне:
-развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища;
-прехода от училище към пазара на труда, успешната адаптация на младежите в трудова среда;
-мерките срещу разрастването на сивата икономика;
-кариерното развитие на учениците ;
-достойното представяне на завършеното училище.

По време на срещата дванадесетокласниците споделиха своите впечатления от първото си работно място, като част от тях разказаха, че основните проблеми, с които са се сблъскали, са в неспазване на договореностите за размера на трудовото им възнаграждение.