Благотворителен концерт "За децата от деца" организира РС на КНСБ във Велико Търново

  • Tarnovo

 

Блaгoтвopитeлeн кoнцepт в пoмoщ нa тpи бoлни дeцa, кoитo ce нyждaят oт cпeшнo лeчeниe, пoдгoтвят от Регионалния съвет на КНСБ във Вeликo Tъpнoвo. В пищния cпeктaкъл “Зa дeцaтa oт дeцaтa” щe yчacтвaт млaди тaлaнти oт дeтcкитe гpaдини, мyзикaлнитe, тaнцoвитe и тeaтpaлнитe шкoли в гpaдa. Toй щe ce пpoвeдe в нaвeчepиeтo нa Дeня нa хpиcтиянcкoтo ceмeйcтвo – нa 15 нoeмвpи oт 18 чaca в Мyзикaлнo-дpaмaтичeн тeaтъp “Кoнcтaнтин Киcимoв”.

Въпросник за синдикални председатели в предприятия /организации

Уважаеми колеги,

Проблемът със заплащането на труда и доходите на населението е изключително болезнен на фона на нарастващия обхват на бедността и  на огромните социални неравенства. През последните месеци сме свидетели на безпрецедентна атака от страна на работодателските организации срещу исканията на българските работници за достойни заплати и по-справедливо разпределение на дохода между труда и капитала. Обект на атака са както минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата за страната, така и колективните преговори по заплатите на различни нива и за пореден път - добавките за клас.

Заплащането на труда и доходите на населението са приоритет номер едно в Програмата на Конфедерацията през изминалия и през настоящия мандат. Затова ви молим да се включите в нашето допитване за установяване състоянието на доходите и нагласите на работниците и служителите за участие в национални, браншови и регионални протестни действия.

Предварително благодарим за отзивчивостта!

 

1. Име на предприятие/организация*
2. Населено място: *
3. Брой на наетите лица във Вашето предприятие/организация?
4. На коя Федерация/Съюз към КНСБ е член Вашата синдикална организация?*
5. Какъв е размерът на средната работна заплата (СРЗ) във Вашето предприятие/организация по отчетни данни на ТРЗ за 2016 г.?
6. От началото на 2017 г. имаше ли увеличение на заплатите във Вашето предприятие/организация?*

ОТГОВОРИЛИТЕ С ДА – ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ ДО КРАЯ НА АНКЕТАТА,
А ОТГОВОРИЛИТЕ С НЕ и НЕ ЗНАЯ – ПРЕМИНЕТЕ НА ВЪПРОС 10 И ПРОДЪЛЖЕТЕ ДО КРАЯ

7. Моля посочете с колко ПРОЦЕНТА се увеличи СРЗ във Вашето предприятие/организация спрямо предходната година?
8. Според Вас, от какво се определя този ръст на СРЗ през настоящата година?
9. Какъв бе използваният механизъм за увеличение на работните заплати през 2017 г. ?
10. Вашето предприятие/организация включили се в Кампанията на КНСБ „Искам още 100 лв. към заплатата си”?
11. Моля посочете през последните 5 години (2012-2016 г.) колко пъти са увеличавани заплатите във Вашето предприятие/организация?
12. Считате ли, че във Вашето предприятие/организация е възможно да се осигури по-високо заплащане на труда?
13. Във вашето предприятие/организация изплаща ли се допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?

14. Считате ли, че членовете на Вашата синдикалната организация имат готовност да подкрепят протест за постигане на достойно и справедливо заплащане на труда? (Един отговор на всяка подточка)

14.1. Участие в Национален протест
14.2. Участие в Регионален протест
Верификация:

ВЪПРОСНИК ЗА СИНДИКАЛНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

1. Име на предприятието *
2. Вашата синдикална организация е член на Федерация/Съюз
3. Имате ли в момента действащ КТД (или анекс по заплащането) на ниво предприятие? (само един отговор)

Само отговорилите с ДА на въпрос 3 продължават попълването на въпроси 4 до 8 вкл., останалите преминават направо към въпрос 7 и 8:

4. Кога беше сключен действащият фирмен КТД (анекс към него) във Вашето предприятие? (само един отговор)
5. В сферата на заплащането на труда кои видове плащания регулира действащият във Вашето предприятие фирмен КТД (анекс)? (възможни са повече отговори)
6. Какво предвижда по отношение на основната работна заплата действащият във Вашето предприятие фирмен КТД (анекс)? (един отговор)

7. Как се промени средната работна заплата във Вашето предприятие по отчетни данни на ТРЗ (моля отговорете на всеки ред, като при липса на промяна отбележете с 0 %, а при повишение или намаление - съответно с колко + или - %):

- през 2015 спрямо 2014 г. (%)
- през 2016 спрямо 2015 г. % (може и предварителни данни)
8. По Ваша преценка това изменение / или липсата на промяна се дължи основно на (посочете до 3 отговора):

КНСБ се присъединява към подписката на ЕКП в защита на социалните права

  • SocialRightsFirstКНСБ се присъединява към инициативата на ЕКП за диалог с Европейската комисия на тема как могат да се подобрят пазарите на труда и социалните системи в ЕС чрез обществена консултация за Европейски стълб за социалните права. До 31 декември 2016 г. работниците, гражданите и организациите могат да заявят своята позиция пред комисията как могат да се подобрят условията на живот на работещите в Европа.

Потребителските цени и издръжката на живот в България - юни 2016 г.

Днес, 27 юли 2016 г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, на която бяха представени актуални данни от наблюденията на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ на потребителските цени и издръжката на живот в България - юни 2016 год.

Пресконференцията бе водена от президента на КНСБ Пламен Димитров и изследователят от ИССИ Виолета Иванова.

Основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота на ИССИ на КНСБ през юни 2016 г., ще откриете в прикачения файл:

http://knsb-bg.org/images/stories/docs/BRIFING-uni-2016-R.docx