РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ"ПОДКРЕПА", НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА И ЕНСК ПОЗДРАВЯВАТ

РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ"ПОДКРЕПА", НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА И ЕНСК ПОЗДРАВЯВАТ ВСИЧКИ ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ С 5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ.  Петък, 10-5-2007  
 
Над 100 000 български учители и непедагогически персонал са в ефективни стачни действия...

Актуална информация за стачката на работещите в системата на средното образование - 10-4-2007

На проведената среща на Министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, министъра на финансите Пламен Орешарски и председателя на Комисията по образование и наука в НС г-н Лютви Местан с ръководствата на двете конфедерации - КНСБ и КТ "Подкрепа, лидерите на трите учителски синдиката и съпредседателите на ЕНСК бе договорено, че утре 05.10.07 от 14.00 часа, ще започнат преговори между ЕНСК и МОН...

Данни за стачката на горските работници - Четвъртък, 10-4-2007

Започнаха ефективните стачни действия на работещите в сектор “Горско стопанство” с искания за:
1. Поетапно повишаване на работната заплата, както следва:
- от 01.06.2007 г. 25 на сто;
- от 01.07.2007 г. с още 10 на сто;
- от 01.09.2007 г. увеличение на работната заплата до 100%, в сравнение с 01.01.2007 г.
2. В разходната част на бюджета на Държавната агенция по горите (ДАГ) за 2007 г. да се осигурят средства:
- за заплащане на положения извънреден и нощен труд;
- за осигуряване на униформеното и работното облекло на работещите в системата на ДАГ;
- необходимата държавна субсидия за издръжка на горската стража;
- за ваучери за храна.
3. Подготовка на новия Закон за горите с участието на синдикатите и незабавното му приемане.
...

От утре горски работници стачкуват - Сряда, 10-3-2007

Ha 04.10.2007 г./четвъртък/, от началото на работния ден започват ефективни стачни действия във всички структури на Държавната агенция по горите (ДАГ) с приключени процедури no Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)....