ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Сряда, 10-24-2007

Днес, 24.10.2007 г., българските учители и непедагогически персонал изпращат обръщение до посланиците на страните от Европейския съюз в България...

Новини за стачката в системата на средното образование - Понеделник, 10-22-2007

ЕНСК информира всички учители и непедагогически персонал от системата на средното образование в България, че и днес, не се състояха преговори от 10.00 и в 14.00 часа с представители на правителството....

Продължава стачката на работещите в системата на средното образование - Понеделник, 10-22-2007

Независимо от подготвяното експертно стачно споразумение с участието на МОН, МФ и синдикати, на 21.10.07 г. от страна на правителството не бяха предприети конкретни действия за подписване на споразумението. ...

ПРИКЛЮЧИ СТАЧКАТА В БРАНШ ГОРСКО СТОПАНСТВО,ДНЕС БЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕТО - Четвъртък, 10-18-2007

Днес, 18.10.2007 г.се подписа споразумение между Общонационалния отраслов стачен комитет в бранш "ГОРСКО СТОПАНСТВО" и председателят на ДАГ...

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - четвъртък, 10-18-2007

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, КОИТО И ДНЕС, ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ДЕН ПРОДЪЛЖАВАТ С ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ И С УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ МИТИНГ-ШЕСТВИЕ ДА ОТСТОЯВАТ СТАЧНИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПОЕТАПНО ДО 100% ПОВИШЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ    четвъртък, 10-18-2007  
 
ОБРЪЩЕНИЕ
КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ...

Все още няма подписано споразумение между синдикатите и правителството - Сряда, 10-17-2007

Няма подписано споразумение между синдикатите и правителството за заплатите на работещите в системата на средното образование...