Над 200 работници от цигарената фабрика “Слънце Стара Загора Табак” АД протестират - Петък,2-15-2007

Над 200 работници, организирани от структурите на синдикатите в цигарената фабрика “Слънце Стара Загора Табак” АД, от 10.30 протестират в очакване на министър Петър Димитров. ...