Ситуацията в страната задълбочава социалното напрежение

нужни са спешни мерки
 
Да бъдат създадени и използвани адекватни механизми за незабавно и точно уведомяване на европейските институции за нередности и измами - заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на КНСБ, на която беше представена позицията на Конфедерацията относно острите критики на Брюксел към България.  

ОТМЕНЯТ СЕ ПРОТЕСТИТЕ НА КРЕМИКОВСКИТЕ РАБОТНИЦИ

"Кремиковци" може да започне нормален производствен процес и да изплати дължимите суми за работни заплати и храна на персонала за месеците май и юни 2008 г. Отменят се протестите, насрочени за периода 14-18 юли, 2008 г.

КРЕМИКОВСКИТЕ РАБОТНИЦИ ИЗЛИЗАТ НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ

ОбСО „Кремиковци” към КНСБ и ФСО „Кремиковци” – „Подкрепа” организират поредица от протестни акции на кремиковските работници и служители от 14.07.2008 до 18.07.2008

Image 

 

Колективното трудово договаряне в бюджетния сектор

КРЪГЛА МАСА
КНСБ ще представи исканията си за по-висок процент от БВП за основните социални сфери, финансирани от бюджета на РБългария. Това ще стане утре, на Открита кръгла маса за колективното трудово договаряне в бюджетния сектор 

Нов Колективен трудов договор в образованието

Новият колактивен трудов договор в системата на народната просвета вече е факт. Договорът беше подписан между председателите на трите учителски синдиката СБУ и НУС към КНСБ и СО на КТ "Подкрепа" и работодателските организации в образованието СРСНПБ и СДСОРБ.

Нов модел на държавния вътрешен финансов контрол

На 2. юли 2008 г. Националният синдикат на икономистите и одиторите в България към КНСБ с председател Ивайло Узунов съвместно с Министерство на финансите ще проведат Национална конференция, на която ще бъде представен Нов модел/концепция на държавния вътрешен финансов контрол.

ОБРЪЩЕНИЕ

от
ръководството на КНСБ,
начело с президента на Конфедерацията доц. д-р Желязко Христов,
и ръководството на Съюза на Транспортните Синдикати в България,
с председател Екатерина Йорданова
Скъпи работници и служители от транспортния сектор в България,
Скъпи братя и сестри синдикалисти,
Поздравяваме ви по случай професионалния
Празник на Транспортните работници – 28 юни.
Искаме да благодарим на всички вас, че с общите ни действия заедно защитаваме гражданските, социални и човешки права на транспортните работници и служители. Предизвикателствата от приемането на България в Европейския съюз са предизвикателства и за всеки един от нас, независимо от това дали той работи в железопътния, морския, автомобилния или въздушен транспорт.
Пожелаваме ви професионални успехи, здраве и синдикална солидарност
в европейското бъдеще на транспортния отрасъл и България.
Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!