Въпроси относно приложението на Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020 на Министъра на труда и социалната политика за превенция на риска от разпространение на COVID – 19

  1. При положение, че в КУТ/ГУТ вече е обсъдено допълнението на оценката на риска за COVID – 19, необходимо ли е отново обсъждане на изпълнението на мерките за превенция?

В случая имаме ново нормативно изискване - Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020, която изисква изпълнението на мерките да се обсъдят в КУТ/ГУТ в предприятията, а в тези с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Т.е., докато при оценката на риска са разглеждани планирането на мерките и въвеждането им, сега изискването е да се обсъди тяхното изпълнение, поради което е задължително да го направите. Необходимо е да изготвите протокол за проведеното обсъждане на изпълнението на мерките в КУТ/ГУТ и с всички работещи, в който да са предвидени варианти на дистанционно обсъждане. Примерен протокол можете да свалите тук.

Може ли да ни намалят заплатата без наше съгласие?

 В трудовия договор се определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

При сключването на трудов договор работодателят е задължен да определи както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
Законът предвижда, че изменение на трудовия договор (включително и размера на възнаграждението) се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните.

Може ли да ни забранят неплатен отпуск?

На всеки работник се налага да отсъства от работа поради лични причини или други причини. В такива моменти хората уведомяват работодателя си, че излизат в неплатен отпуск, но остават изненадани, когато той ми заяви, че в момента няма да как да ми разреши ползването на такъв отпуск.

Тези ситуации често водят до спорове между двете страни и работниците започват в детайли да проучват дали работодателят може да им забрани ползването на неплатен отпуск. Повечето хора си мислят, че понеже отпуската е неплатена, то следва само да уведомят шефа си, че няма да бъдат на работа. В закона обаче нещата са уредени по друг начин. Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя.

Могат ли да ни уволнят, ако имаме заболяване?

 

Българското законодателство урежда закрилата при уволнение на някои категории работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение. Кодекса на труда установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение.

Могат ли да ни уволнят по време на болничен?

В закона в уточнено, че работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешения му болничен.

Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, работещият се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Могат ли работодателите да правят удръжки на работник за закупуване на санитарни материали (маски, спирт и др. дезинфектанти), които да бъдат използвани на работно място?

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.