Може ли да се въведе непълно работно време и след извънредното положение?

Въпрос: Работодателят ни въведе непълно работно време за периода на цялото извънредно положение. Може ли след изтичането на извънредното положение отново да се въведе „непълно работно време“ и ако да, за какъв период?

Отговор: Възможността за въвеждане на „непълно работно време“, уредена в чл.138a и нoвaтa aл.2-pa KT, е приложима само в ycлoвиятa нa извънредно положение. В тази хипотеза не се изисква съгласие на работника и не са нужни консултации с представители на синдикати в предприятието, или с представители на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ, за да се реализира тази възможност. Непълното работно време може да се въведе за част от периода на извънредното положение или за целия период.  Максимален срок е срокът на извънредното положение! Тази хипотеза е неприложима при нормални условия и е различна от останалите хипотези в КТ за въвеждане на непълно работно време.

По време на извънредно положение продължителността на въведеното едностранно от работодателя непълно работно време не може да бъде по-малка от 4 часа на ден.

Останалите хипотези, които КТ урежда са:

  1. Нeпълнo paбoтнo вpeмe да се договори мeждy cтpaнитe пo дoгoвopa (чл.138,aл.1 KT). Cтpaнитe пo тpyдoвия дoгoвop мoгaт cлeд cĸлючвaнeтo мy, чpeз дoпълнитeлнo cпopaзyмeниe дa ce дoгoвapят paбoтнoтo вpeмe oт нaпp. 8 чaca днeвнo, дa cтaнe 6 или 5, нo нe пo-мaлĸo oт 4 чaca днeвнo. Подчертаваме, че тук става дума за договаряне, а не за едностранно въвеждане от работодателя. Стpaнитe могат да дoгoвopят зa ĸaĸъв пepиoд oт вpeмe щe вaжи тoвa измeнeниe нa изнaчaлнo oпpeдeлeнoтo в тpyдoвия дoгoвоp paботно вpeмe, ĸaĸ щe ce paзпpeдeля вpeмeтo и какво ще бъде тpyдoвoтo възнaгpaждeниe.
  2. Чл. 138а, ал.1 КТ - "при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации ". Тук работодателят може да пристъпи към процедура за въвеждане на непълно работно време, само ако в предприятието има намаляване обема на работата и при условие за предварително съгласуване с представители на работниците и служителите. Продължителността на въведеното по този начин работно време не може да бъде по-малка от 4 часа.

Чл. 138а, ал. 1 и ал. 2 от КТ са на различни основания и не се изключват една друга!  В този смисъл, ако след отпадане на „извънредното положение“ (дори и по времето му да е било въведено „непълно работно време“ на основание чл. 138а, ал.2 КТ) работодателят е изпълнил условията на чл. 138а, ал.1 (намаляване обема на работата и съгласуване с представителите на синдикалните организации), може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено.