Въпроси относно приложението на Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020 на Министъра на труда и социалната политика за превенция на риска от разпространение на COVID – 19

  1. При положение, че в КУТ/ГУТ вече е обсъдено допълнението на оценката на риска за COVID – 19, необходимо ли е отново обсъждане на изпълнението на мерките за превенция?

В случая имаме ново нормативно изискване - Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020, която изисква изпълнението на мерките да се обсъдят в КУТ/ГУТ в предприятията, а в тези с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Т.е., докато при оценката на риска са разглеждани планирането на мерките и въвеждането им, сега изискването е да се обсъди тяхното изпълнение, поради което е задължително да го направите. Необходимо е да изготвите протокол за проведеното обсъждане на изпълнението на мерките в КУТ/ГУТ и с всички работещи, в който да са предвидени варианти на дистанционно обсъждане. Примерен протокол можете да свалите тук.

  1. Може ли да направите пояснение по т.9 от Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020 – „ Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които провяват грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства“.

Имайки предвид сегашната ситуация с опасност от заразяване с корона вирус на работното място, съдържанието на т.9 от заповедта вероятно не е свързано с разпоредбите в КТ за временно отстраняване на работещ от работното му място или недопускането му. Като цяло точката не е ясно формулирана и съдържа две различни ситуации, които могат да възникнат на работното място – действия към работници, които проявят симптоми на заболяване, и действия към работници, които не използват предоставените им лични предпазни средства.  

Процедурата за работник или служител с грипоподобни симптоми е описана в образеца на оценка на риска за COVID -19 или накратко:

  • Работещият се отвежда до определено тази цел помещение
  • Уведомява се личния лекар и РЗИ и се следват инструкциите
  • Уведомява се ръководството
  • Осигуряват се имената и данните за контакт на всички лица, които са работили на същото място с лицето или лицата, които са имали близък контакт с болното лице

По отношение на работниците и служителите, които не използват съгласно инструкциите предоставените им лични предпазни средства, се прилагат разпоредбите на КТ.