2 млрд. лева годишно губи бюджетът от неформалната икономика

  • ISS

Не говорим за неформалната икономика единствено като негативен феномен – все пак тя произвежда не малка част от нашия брутен вътрешен продукт. Но също губим от нея – годишно държавният бюджет събира близо 2 млрд. лева по-малко, заради неформалната икономика. Това заявиха участниците на проведената днес, 29 април 2015 г., пресконференция, която се организира от Икономическия и социалния съвет (ИСС) на Република България.

Пресконференцията бе водена от председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски, президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. На нея бе представено становището на ИСС относно ограничаването и превенцията на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта.

„В интерес на всички е да решим проблема с неформалната икономика, а в ИСС, който е институцията на организирания социален диалог в България, и работодателите, и синдикатите обявиха битка на този феномен“, подчерта проф. Дулевски. „Становището е разработено по инициатива на ИСС, но ще го получат всички министри, Народното събрание, Президентът и други заинтерисувани институции“, увери той.

Пламен Димитров изтъкна, че членовете на ИСС са се обединили около общи послания към социалните партньори за търсене на такива политики, които няма да допуснат създаване на неформални работни места и неформални икономически субекти. За тази цел, обаче, всички регулации трябва да създават предпоставки за атрактивност на формалната икономика.

Президентът на КНСБ изброи някои от проявленията на неформалната икономика. „Един от начините, например, е наемане на работници в предприятия чрез агенции за временна заетост, като по този начин не се гарантират минималните трудови стандарти“, подчерта той. Пламен Димитров обясни, че особено много нарушения има при обществените поръчки. „Поръчката се печели от даден изпълнител, но той веднага наема подизпълнители, където в много случаи работещите не са защитени“, добави президентът на КНСБ.

„Тези 2 млрд. лева, които губи бюджетът, могат да отиват за здравеопазване, за образование“, подчерта Васил Велев. Той обасни, че основният негатив от неформалната икономика за бизнеса е нарушаването на конкурентната среда. „Ако една фирма извлича конкурентни предимства от „сиво“ поведение, това води до упадък на нравите. Така не просперират по-продуктивните и креативни предприемачи, а измамниците и хитреците“, изрази възмущението си председателят на АИКБ. Той подчерта още, че по този начин се забавя още повече икономическият растеж.

Васил Велев съобщи, че през юни ще бъдат дадени наградите на АИКБ „Икономика на светло“, които са обществено признание за постижения в борбата със сивата икономика. Наградите се дават в три категории – личности и организации, медии и нормативен акт/ административна практика.