КНСБ извоюва нови социални придобивки в социални домове в Пазарджик

Пазарджик. Споразумение за социалните работници от дома за стари хора „Гаврил Кръстевич” и Дома за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” в Пазарджик сключиха кметът на общината Тодор Попов и председателят на Регионалния съвет на КНСБ Александър Шопов. Това каза за радио „Фокус” Пазарджик Татяна Стоянова от общинската администрация.

Кмета на Пазарджик благодари за доброто партньорство

  • IMG_9208

На 21.05.2011г. по случай празника на града кмета на Пазарджик  Тодор Попов благодари на синдикатите за доброто партньорство. Николай Недев – изпълнителен секретар КНСБ връчи лично на градоначалника поздравително писмо от Президента на КНСБ - Пламен Димитров.
Председателя на РС на КНСБ - Ал. Шопов благодари на кмета за подписаните общински колективни договори. Същия поясни, че се очаква и подписването на общинско споразумениие за социалните работници със срок от 2г. В него са договорени по добри параметри за новосъздадените организации в града: от началото на март месец в Дом за стари хора -Пазарджик и Дом за деца с увреждания "Вяра надежда любов" -Пазарджик в който членуват 65 синдикалисти.

Обучение по ключови компетентности: “Управление на промяната” и “Работа в интеркултурна среда” в Благоевград

От 16-ти до 18-ти май 2011г. в РС на КНСБ гр. Благоевград се проведе обучение по ключови компетентности на 34 председатели, секретари и членове на синдикални организации от Благоевград. По “Управление на промяната” преподава експертът от регионалния офис Мария Михалкова, а по “Работа в интеркултурна среда- Сливия Христова- също експерт в РС на КНСБ гр. Благоевград.

Обучението протече с множество дискусии и интерес от страна на синдикалния актив.

Проект “Това е моят шанс да намеря себе си” в Благоевград

От 11-ти до 18-ти април в РС на КНСБ гр. Благоевград по проект "Това е маят шанс" да намеря себе си се проведе мотивационно обучение и професионално ориентиране на десет безработни младежи с ниско образование. Обучението се водеше от експерта в регионалния офис Силвия Христова. След това на младите хора бе подсигурена работа със съдействието на Дирекция Бюро по Труда гр. Благоевград и в частност на Директорът г-н Васил Василев, както и на екипа на РС на КНСБ гр. Благоевград. Към настоящия момент всичките 10 участници в проекта са на работните си места.

КРО и РС на КНСБ - Видин осигуриха заетост на отпаднали от училище младежи

Завърши мотивационното обучение и професионално ориентиране по проект „Това е моят шанс да намеря себе си”, което бе организирано от Колежа за работническо обучение към КНСБ съвместно с РС на КНСБ – Видин. Обучени бяха  безработни младежи до 29 години от региона, незавършили средното си образование.

Синдикално сдружаване в Историческия музей на Габрово

На 16 май в Историческия музей на гр. Габрово по инициатива на работещите в музея с активното съдействие на Регионалния съвет на КНСБ  се учреди нова синдикална организация, която ще защитава правата на колектива и ще се бори за повече и по-добри социални придобивки за хората на труда там.
Единадесет служители на габровския музей станаха учредители на синдикалната организация, която ще членува в Независима синдикална федерация „Култура” към КНСБ.

РС Велико търново участва в кръгла маса по въпроси свързани с интеграционната политика

На 13 Май 2011 в старата столица бе проведена кръгла маса по инициатива на Център за предприемачество и управленско развитие гр.София,по проект „Успешна координация- основа за правилна интеграционна политика”- финансиран от ЕИФ България по ОП РЧР.

Синдикат дава шанс на десет безработни

Десет безработни младежи от Враца започнаха работа по проект „Това е моят шанс да намеря себе си” на КНСБ, съобщи Мила Иванова – председател на регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Съвместна дейност между РС на КНСБ и Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове стартира във Велико Търново.

Регионален съвет на КНСБ гр.Велико Търново  и Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове при юридическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”  реализират съвместно партньорство по изпълнение на двугодишен регионален проект „Защита, превенция и популяризиране правата на ромите”, финансиран от Американската асоциация на юристите и ръководен от Фондация Български институт за правни инициативи”  гр.София. Основните цели на проекта са усъвършенстване на познанията в областта на европейското антидискриминационно закомнодателство и стандарти, както и повишаване ефективността от тяхното прилагане; защита на граждани е неравностойно социално положение чрез подобраване на техния достъп до правосъдие и повишаване на правната им информираност  и грамотност.

„Феста” с купата на КНСБ по мини футбол в Кюстендил

За трета поредна година отборът на „Феста” спечели първомайското издание на турнира по мини футбол за работници, организиран от КНСБ – Кюстендил. В надпреварата се включиха 8 отбора, които бяха разпределени в две групи.