Нова синдикална организация към Агенция за социално подпомагане, гр. Карнобат

На 16 май 2012г бe учредена Синдикална организация към ФНСДУО в КНСБ към  Дирекция „ Агенция за социално подпомагане“, гр. Карнобат. На Учредителното събрание присъстваха всички 27 служители на Агенцията, които единодушно взеха решение за учредяването на синдикална организация, която ще защитавя и отстоява тяхните трудови, социални и синдикални права.

Уволниха директор на социален дом след сигнал от синдикалната организация в него

След подадена жалба до РС на КНСБ гр. Смолян от синдикалното ръководство на Дом за възрастни хора с психични разтройства- с. Ровина, общ. Смолян относно множеставо нарушениения на трудовото законодателство и злоупотреба с влас от страна на директора на дома Емилия Козарева бе извършена проверка от експертите на КНСБ.

Дискусия под мотото „Здрави, хранейки се правилно” се проведе в Ямбол

  • IMG_1167

В навечерието на Деня на Земята – 21 април,  в бизнес залата на ресторант „Боровец” в Ямбол по инициатива на „Младежки форум 21 век” към КНСБ-Ямбол се проведе беседа-дискусия на тема „Култура на здравословното хранене” под мотото „Здрави, хранейки се правилно”.

Проект „Шанс за работа в гр. Търговище

 

На 02.04.2012 г. в гр. Търговище стартира поредния проект на Конфедерацията на независимите синдикати в България „Шанс за работа”, който е включен в Националния план за действие по заетостта за 2012 г. Дванадесет продължително безработни жени (с регистрация над една година в Бюро по труда), на възраст над 50 години, са избрани в резултат на подбор, направен съвместно между представителите на  РС на КНСБ – Търговище и ”МБАЛ Търговище” АД.

Нова Синдикална Организация в Плевен

  • HPIM0252

33 работници учредиха Синдикална Организация към ФНСС в КНСБ в ЗСК ,, Генерал Ганецки ’’ АД в гр. Плевен на 04 Април 2012г. За председател на СО бе избрана г-жа Мария Цветанова  Димитрова. На Учредителното събрание лично присъстваха, по покана на Регионалния Съвет на КНСБ – Плевен, Председателят на Федерацията на Независимите Строителни Синдикати ( ФНСС ) към КНСБ г-н Йордан Никленов и Цветелина Славчева - експерт в Секторния офис на Националната мрежа по КТД и права към ФНСС при КНСБ.

Приключи обучението на безработни от гр.Кюстендил по професия „Сътрудник малък и среден бизнес”

22 безработни лица бяха обучени в продължение на 3 месеца по проект „Подкрепа за предприемчивите българи”, професия „Сътрудник малък и среден бизнес”, съобщи Яни Георгиев, председател на регионалния съвет на КНСБ Кюстендил. Проектът стартира в края на месец януари и приключи през месец март, като след провеждането на обучението обучавалите се безработни лица ще пишат проект, с който да кандидатстват за стартиране на свой собствен бизнес.

Стартира проект „Шанс за работа” във Враца

24 безработни лица ще бъдат обучени и наети в продължение на 6 месеца по новия проект на Конфедерацията на независимите синдикати в България „Шанс за работа”, съобщи Мила Иванова, председател на регионалния съвет за област Враца.

РС на КНСБ – Кърджали сезира икономическа полиция и прокуратурата по случая в „ОЦК” АД

Председателят на Регионалния съвет (РС) на КНСБ – Кърджали Иванка Караколева пое ангажимент пред протестиращите работници и служителите на „ОЦК” АД, Кърджали да подготви и изпрати днес сигнал до икономическа полиция и прокуратурата заради изчезналите лични средства на работниците и служителите от взаимоспомагателната каса.

стартира обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

На 5 март 2012г., в Регионален съвет Хасково, стартира  обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Проектът се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор на Асоциацията за обучението е Конфедерацията на независимите синдикати в България.