РС на КНСБ – Кърджали сезира икономическа полиция и прокуратурата по случая в „ОЦК” АД

Председателят на Регионалния съвет (РС) на КНСБ – Кърджали Иванка Караколева пое ангажимент пред протестиращите работници и служителите на „ОЦК” АД, Кърджали да подготви и изпрати днес сигнал до икономическа полиция и прокуратурата заради изчезналите лични средства на работниците и служителите от взаимоспомагателната каса.

стартира обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

На 5 март 2012г., в Регионален съвет Хасково, стартира  обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Проектът се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор на Асоциацията за обучението е Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Медици-синдикалисти от Пловдив дариха средства за пострадалите в с. Бисер

Водени от хуманни подбуди и съпричастност, Изпълнителният съвет на синдикалната организация на КНСБ при УМБАЛ „Св. Георги” и Медицинският университет – Пловдив, подкрепиха със собствени финансови средства пострадалите от наводнението в с. Бисер. Финансовата помощ беше преведена по сметката на Българския червен кръст.

В Бургас – успешно социално партньорство с Димитър Николов

  • IMG_8710

В присъствието на президента на КНСБ Пламен Димитров се подписа споразумение между Кмета и кандидат за кмет на гр. Бургас г-н Димитър Николов и Регионалния съвет на КНСБ - гр. Бургас
Регионалният съвет на КНСБ – Бургас отдава изключително важно значение на свободните избори като инструмент на представителната демокрация. Ние не изповядаме политически идеологии, но пледираме за по-голяма ефективност на изпълнителната власт, разширяване възможностите на гражданското общество за влияние и активно участие на социалните партньори в процеса на управление. Местните избори са важни за нас, защото кметът и общинският съвет са органите, които трябва да решават конкретните проблеми на гражданите, да определят приоритетите в социално-икономическото развитие на общината и града.

Успешно социално партньорство е аргументът на рс на кнсб във варна да застане зад кандидатурата на Кирил Йорданов за кмет на морската столица и да подпише споразумение за сътрудничество с него

  • 01

Днес, 18 септември, в град Варна, в присъствието на президента на КНСБ Пламен Димитров, се подписа споразумение за подкрепа на кандидата за кмет на Морската ни столица Кирил Йорданов от Регионалния съвет на КНСБ.

В община Белово – нова СО и то с КТД

Най-новата синдикална организация в Община Белово, създадена само преди месец, вече е с подписан КТД, информира председателят на РС на КНСБ – Пазарджик Александър Шопов. Договорът бе подпечатан и от регионалния съвет в Пазарджик и регистриран в ОИТ - Пазарджик.

Лидерът на КНСБ награден със Златния герб на град Кърджали

  • picture 332

Кметът на община Кърджали Хасан Азис награди Президента на КНСБ Пламен Димитров с почетния златен знак – герб на общината. Високата награда на града се дава на лидера на КНСБ за ефективния му принос за подобряване на социалния диалог във всички сфери на социално-икономическия живот на община Кърджали и региона.

Синдикални активисти от Бургас проявяват творчество и умение в обучението

  • 01

На 7 и 8 юли 2011г. в Регионален съвет на КНСБ –гр.Бургас се проведе обучение по ключова компетенциая „Работа в интеркултурна среда”. Обучението е в рамките на проекта “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне “ . С него КНСБ реализира пилотен проект за придобиване на ключови компетентности от широк кръг синдикални активисти. В обучението участваха 26 синдикални активисти на КНСБ от регион Бургас. Двата дни преминаха неусетно за участниците , поради интересните теми за дискутиране- толерантност, дискриминация, предразсъдъци, идентичност, култура. Синдикалистите участваха активно в организираните ролеви игри и в осъществяването на интеркултурна инициатива. Разделени на групи , участниците подготвиха проекти, които показаха , че мислят творчески и представиха много интересни и задълбочени идеи, знания и умения за интеркултурна компетенция.

Нова синдикална организация в Разград

На 29.07.2011г. в Разград по инициатива на медицинските сестри, работещи към детското и училищно здравеопазване и с активното участие на експертите от РС на КНСБ се учреди нова синдикална организация.