В „Алкомет” АД – нов валцов цех и нови работни места

  • alkomet_2

Днес, 5 ноември 2012 г., в Деня на металурга, се състоя официалното откриване на новите производствени мощности в едно от най-големите металургични предприятия в страната – „Алкомет” АД – Шумен. Новият валцов цех е на стойност 15 млн. евро и с него ще бъдат разкрити 20 нови работни места. Това стана ясно на пресконференция, след откриването, на което присъстваха министър-председателят на Р България Бойко Борисов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и председателят на Синдикална федерация „Металици” – КНСБ Васил Яначков.

Нова синдикална организация в Ансамбъл „Пазарджик”

  • 001

На 5 ноември 2012 г. по инициатива на РС на КНСБ Пазарджик бe учредена Синдикална организация към КНСБ към Ансамбъл „Пазарджик”. На учредителното събрание присъстваха всички 54 служители на Ансамбъла, които единодушно взеха решение за учредяването на синдикална организация, която ще защитава и отстоява техните трудови, социални и синдикални права. За председател на СО бе избрана Иванка Паунова, а за секретар Силвия Ненкова.

Опити за повторна конфискация на имуществото на КНСБ в Силистра

  • sn 1

Със заповед на областния управител на Силистра Николай Димов № ДС-09-81/ 03.10.2012 г., връчена на 05.10.2012 г., ще бъде иззето предоставеното на РС на КНСБ – Силистра имущество без посочена алтернатива.

 

КНСБ: Да бъде актуализирана Наредбата за командировките в страната

  • IMG_5844

Необходимо е да бъде актуализирана Наредбата за командировките в страната, която не е изменяна от 2008 г. Дневните пари, с които работниците и служителите разполагат по време на командировка, трябва да бъдат увеличени, така че да компенсират инфлацията за периода от 2008 г. досега, която е не по-малко от 15%.

Социалното напрежение в „Монтажи” ЕАД – клон Перник нараства – работниците са отчаяни и гладни

Работниците и служителите от „Монтажи” ЕАД – клон Перник вече четвърти месец не са получили нито лев за месеците май, юни, юли и август. Въпреки че извършените строително-монтажни дейности за обект „II метро диаметър” са актувани за юни и юли, работниците и служителите отново няма да получат своите възнаграждения.

В тролейбусния транспорт във Враца прогресивно намаляват субсидиите, във „Вратица”– незаконосъобразно намалени заплати

  • 01

В две предприятия от област Враца – „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Вратица – Враца” АД, в които КНСБ има синдикални организации, представителите на Конфедерацията направиха посещение, за да се запознаят с проблемите на работниците и служителите, които работят в тях. Президентът на КНСБ Пламен Димитров днес пристигна в областния град, за да присъства на заседанието на регионалния съвет на КНСБ, който номинира за избор от КС на Конфедерацията досегашния председател на регионалната структура на КНСБ Мила Иванова. Пламен Димитров изпрати два екипа, единият начело с вицепрезидента Валентин Никифоров и другият – с изпълнителния секретар Николай Недев, които да съберат информация и да представят един добър и един лош пример за предприятие от областта.

20 безработни лица започнаха работа по проект на КНСБ в гр. Трявна и гр. Дряново

  • 2012_037

20 безработни лица на възраст над 50 години започнаха своя  шест месечен стаж като болногледачи в Детската специализирана болница – гр. Трявна и Дом за възрастни с деменция – гр. Дряново. С това се сложи началото на вторият етап от проект „Шанс за работа”, реализиран от КНСБ в партньорство с Бюро по труда – Габрово, филиали Трявна и Дряново. Проекта е част от Националният план за действие по заетостта през 2012 г. и основната цел е осигуряване на субсидирана заетост.

Приключи първият етап на обучението за професионални болногледачи в Ямбол

Регионалният съвет на КНСБ в Ямбол раздаде удостоверения  за професионални болногледачи на 12 безработни от града. С това завърши първият етап на обучението по проект на МТСП „Шанс за работа“ , насочен към хора над 50 години  в неравностойно положение.

Регионален съвет на Кнсб – Габрово реализира поредното си ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ в регион Габрово

На 7 юни 2012 г. Регионален съвет на КНСБ – гр. Габрово проведе поредното ежегодно обучение на представителите на Комитетите по условия на труд и Групите по условия на труд в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика /03.11.1998 г./.

Нова синдикална организация към Агенция за социално подпомагане, гр. Карнобат

На 16 май 2012г бe учредена Синдикална организация към ФНСДУО в КНСБ към  Дирекция „ Агенция за социално подпомагане“, гр. Карнобат. На Учредителното събрание присъстваха всички 27 служители на Агенцията, които единодушно взеха решение за учредяването на синдикална организация, която ще защитавя и отстоява тяхните трудови, социални и синдикални права.