Одобриха проект „Регионална програма за заетост и обучение“ в област Плевен

Днес, 27.09.2016 г. в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се състоя заседание на комисията по заетост към Областния съвет за развитие. В комисията беше включен и председателят на РС на КНСБ в Плевен – г-н Янчо Андонов. Останалите членове на комисията бяха кметове на общини, директори на Дирекции“ Бюро по труда“ от областта, представители на работодателски структури и други.

На заседанието беше представен и одобрен проект на Регионална програма за заетост и обучение в област Плевен за 2016 г. Проектът цели повишаване на заетостта и намаляване на безработицата в областта  на следните  възрастови групи – безработни младежи до 29 год.  и безработни над 50 годишна възраст, безработни лица с ниска професионална класификация, хора с увреждания, продължително безработни и обезкуражени лица, за които са одобрени средства от бюджета на МТСП в размер на 359 867 лв. При разработването на Проекта беше взето решение да се разкрие по едно работно място във всяко населено място от Областта.   

Учреди се нова синдикална организация

На 15 септември след тържественото откриване на новата 2016/2017 учебна година, в залата на РС на КНСБ Благоевград  се проведе среща на учители от 11-то ОУ "Христо Ботев" гр.Благоевград и Емануил Манолов - председател на РС на КНСБ, Бонка Ичкова - областен координатор на СБУ към КНСБ  и експертите в регионалната структура.

На срещата бяха дискутирани предимствата  на синдиката. След като отговориха на въпросите на работещите в 11-то ОУ "Христо Ботев"  гр. Благоевград свързани с представителното и работно облекло, средствата и разходването на СБКО, изплащането и размера на обезщетенията при пенсиониране, платения годишен отпуск и други договорености в колективния трудов договор за системата на Народната просвета срещата завърши с  учредяване на  синдикална организация.

Това е последното училище в община Благоевград, което най-после беше приобщено към голямото семейство на СБУ към КНСБ.

Младите успели българи и "Младежки форум 21 век" апелират за повече позитивни новини

Младежката структура на КНСБ във Велико Търново подкрепи кампанията на Младите успели българи. Идеята на група великотърновци да се публикуват позитивни новини във фейсбук страницата на организацията набира все по- голяма популярност. Каузата е предизвикателство пред трите национални телевизии, които да излязат с общ информационен бюлетин от позитивни новини. От "Младежки форум 21" в старопрестолния град апелират към всички структури на синдикат за по- широка подкрепа на идеята! Опитайте да започнете деня си с позитивните новини на:

https://mobile.facebook.com/MladiteUspeliBulgari/?_rdr&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FMladiteUspeliBulgari%2F

Подписан колективен трудов договор в Регионален исторически музей - Благоевград

На 20.07.2016г. бе подписан КТД в РИМ- Благоевград. Договорът е първият в музея. Синдикалната организация на НСФ „Култура“ към КНСБ бе учредена преди няколко месеца и веднага си постави за цел подготовката и стартирането на преговори по колективно трудово договаряне. До директорката на музея Д-р Цонева бе изпратена покана за преговори и след кратки и ползотворни диалози договорът бе подписан.Освен екипа на работодателя и екипите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ по време на договарянето присъстваха представители на Община Благоевград - като финансиращ орган и представители на работниците и служителите от музея, които да се запознаят с това, което ще се договори в документа.

Договорени бяха работно облекло в размер на една минимална работна заплата, 32 дни платен годишен отпуск, ваучери за служителите, както и благоприятни синдикални и социални клаузи.

Споразумение за сътрудничество между РС на КНСБ Плевен и Община Кнежа

На 18.07.2016 г. в гр. Кнежа се проведе среща между кмета на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски и председателя на РС на КНСБ в гр. Плевен – г-н Янчо Андонов. На срещата беше подписано споразумение за сътрудничество между двете организации. Бяха дискутирани теми, свързани със съвместната работа и бъдещото сътрудничество. Коментиран беше и Меморандума, сключен между КНСБ и НСОРБ.

Среща между кмета на Община Плевен и представители на КНСБ - Плевен

Днес, 14.07.2016 г., в гр.Плевен, се състоя среща между кмета на Община Плевен – Георги Спартански  и представители на КНСБ гр. Плевен. На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с подписания тези дни Меморандум за сътрудничество между КНСБ и НСОРБ, с предстоящите преговори и съгласувания по бюджета за следващата година в областта на социалните дейности и текущи теми от съвместното сътрудничество. Двете страни изразиха задоволство от досегашната си конструктивна работа, общи действия и партньорство.

Това беше първата от поредицата предстоящи срещи с кметове на останалите 10 общини от област Плевен, които ще се проведат в рамките на следващите дни.

Дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“, по инициатива на  взеха д.ик.н. г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и г-жа Любов Панайотова - директор на Фондация Европейски институт.В срещата участие взеха г-жа Албена Тотева  - началник на РИО,  Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ Плевен, представители на община Плевен и  синдикалисти.

Дискусията предизвика голям интерес в присъстващите и всички активно се включиха в нея, като основно бяха засегнати въпроси, свързани с качеството на обучението на учениците, и в частност, обучението им за Европейския съюз. Г – жа Такева дискутира с присъстващите и предизвикателствата, пред които е изправено образованието след влизането в сила на  новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя отговори на множеството въпроси, които ѝ бяха поставени от участниците. Г – жа Такева изрази благодарността си към г-н Янчо Андонов за дългогодишната и ползотворна съвместна работа и изрази надежда, че тя ще продължи.

 

11-та специализирана Трудова борса за младежи

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена 11-тата специализирана Трудова борса за младежи, организирана от Агенция по заетостта, на която присъстваха представители на РС на КНСБ в  Плевен.  Участие взеха работодатели, обучаващи организации  и лица, търсещи работа. На Трудовата борса, от 29 – те, присъстващи работодатели, бяха обявени 98 свободни позиции, като най-голям беше делът на тези от шивашката промишленост. Работодателят, обявил най-голям брой свободни работни места, беше „Мизия 96“ АД, където имаме голяма синдикална организация.Tърсещите работа лица бяха 169, като от тях 61 бяха младежи до 29 години.

 

КНСБ- Благоеград договори увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград

На 01.07.2016г., след тримесечни преговори за увеличение на работните заплати в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детски кухни”- Благоевград, на работещите бяха изплатени увеличените работни заплати.