Анализ на ОИСР: Бъдещето на труда минава през колективни договори

  • images_1

Страните с най-силно изразени неравенства са тези, в които има дефицит на секторно колективно трудово договаряне. Колективното договаряне ще играе все по-решаваща роля за постигане не просто на количество, но и на качество на работните места и преодоляване на дисбалансите в трудовите пазари на отделните икономики. Това са част от изводите в детайлен доклад на ОИСР, който предоставя цялостна оценка на функционирането на системите за колективно договаряне в страните, членуващи в организацията. Той предлага нови идеи за ефекта им върху съвременния пазар на труда.

PERC с четири приоритетни области на работа до 2023 г.

  • perc001

Четири приоритени области ще ръководят дейността на PERC (Паневропейският регионален комитет) в периода 2020 – 2023 г., стана ясно на 4-то Общо събрание на комитета, който се проведе в Брюксел днес. Политиките, върху които ще е фокусът, са: Мир, демокрация и права в Европа и Централна Азия; Регулиране на икономическата власт: заплати и социална защита, социален диалог и колективно договаряне и насърчаване на ценностите на съюза; Глобални промени: преходи, устойчиво развитие и инвестиции в хората; Равенство: преодоляване на нарастващите и множествените неравенства, различията между половете, заплатите и социалната защита, данъчни политики, миграция в Европа.

Общото събрание преизбра за нови мандати досегашния председател Иракли Петриашвили и генералния секретар Лука Визентини, който е и генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Като цяло работата на PERC през следващия мандат ще продължи в среда, характеризираща се с несигурност, бе отчетено на общото събрание. „Фундаменталните промени в обществото пораждат нова динамика, отварят пространството за нови идеи и предлагат възможности за общуване и активиране на хората. Ще са необходими по-всеобхватни решения и инициативи, които да отразяват нарастващата взаимосвързаност на предизвикателствата, както и да се комбинират измерения на национално и наднационално равнище. Тук PERC може да предостави полезна платформа за поддържане на ефективен поток на информация и комуникация, както и за осигуряване на изграждане на капацитет за професионални дискусии за политики в различни подходящи формати в съответствие с изместващите се интереси и подкрепа при прилагане на инициативи и действия“, предвиждат насоките за дейността на комитета.

Отчетено бе, че влиянието на климатичните промени и технологичното развитие върху трудовия свят, новият модел на търговски политики със санкции и нарастващото геополитическо напрежение в Европа и извън нея са предизвикателства пред света и Европа. Следващите няколко години може да се окажат от изключително значение за бъдещето на Европа и нейните шансове в глобализирания, многополюсен свят. Единственият начин да се постигнат резултат е участието на обществата чрез демократичен политически дебат, като социалният диалог оформя дискурса, за да се гарантира, че интересите на гражданите и работещите са неразделна част от новите реалности.

10 декември – международен ден за защита на човешките права

 

  • ---

МКП призовава за солидарност със синдикалните организации във Филипините

Тази година по повод на международния ден за защита на човешките права МКП призовава синдикалната общност да обърне внимание върху бруталните атаки срещу човешките и трудовите права и репресии върху синдикални лидери и активисти във Филипините.

Бразилия: Лула е освободен от затвора, остава в процес на съдебно разследване

  • 991-ratio-lula-da-silva

МКП привества освобождаването на бившия президент на Бразилия Лула от затвора и привовава за призова за прекратяване на съдебното преследване срещу него и срещу други прогресивни политици. Лула беше освободен след 580 дни, прекарани в затвора, след като Върховният съд на страната реши да спази Конституцията, като отмени задължането му в затвора, преди да бъдат изчерпани всички възможни обжалвания.

Генералният секретар на МКП Шаран Бъроу заяви: „Голямо облекчение е, че Лула вече може да се присъедини към семейството си, приятелите и поддръжниците си, а международното профсъюзно движение ще продължи да да го подкрепя, докато отпаднат всички срамни обвинения срещу него. Задържането му в затвора проправи пътя за избирането на крайно десния президент Жаир Болсонаро, чието управление има катастрофални последици върху бразилския народ и неговото наследство “.

Юбилейната среща на МОТ приключи с декларация за бъдещето

  • ilo_1

Исторически документ, който очертава бъдещето на труда през следващия век и брани стотици милиони работници от произвола на дигиталните платформи и трансграничните корпорации. С това приключи работата на юбилейната сесия на МОТ в Женева, с която бе отбелязана 100-годишнината на организацията.
Вицепрезидент на сесията от групата на работниците беше президентът на КНСБ Пламен Димитров.