Лука Визентини и Пламен Димитров обсъдиха Алианса за сближаване на заплатите с европейските министри по заетостта

  • luca 1

 

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите  Лука Визентини поиска повече средства за младежки политики при откриването на Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика в Националния дворец на културата в София. Заедно с Лука Визентини, в заседанието участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Визентини отбеляза, че рамката за индикаторите, постигнати по младежката гаранция, която се ползва в момента, не осигурява достатъчно информация за качеството на мерките. Той смята, че са необходими повече пари и адекватни политики, за да се преборим на европейско ниво с младежката безработица.

Безработицата, и най-вече младежката безработица,  е най-вредният социален феномен, на който сме свидетели, заяви Визентини. Той допълни, че  безработицата намалява продължителността на живота и има негативно влияние върху обществото - подкопава социалните системи. Според него обаче и самите мерки имат слабости.   

Участниците в конференцията „Бъдещето на труда“: Само образованието ще спаси работните места в новия век

  • future 1 site

Предизвикателствата и възможностите, свързани с динамично променящия се под влиянието на технологиите трудов свят, бяха обсъдени на международна конференция на тема „Бъдещето на труда“, която се провежда на 21 и 22 март в София като част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Във втория ден участие в срещата взе и президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Прогноза на МОТ: Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 година

  • ilo 1

Безработицата в България ще продължи да намалява, достигайки 179 000 души през 2019 година. Това е една от прогнозите за страната ни в доклад на Международната организация на труда, огласена при вчерашното откриване на пролетната сесия на управляващия й орган. По данни на МОТ към края на 2019 година безработните у нас са били 203,9 хиляди. За сравнение през 2013 година те са били близо 440 000.

Ако прогнозата на МОТ се сбъдне, това ще бъде най-ниското ниво на хора без работа в съвременната икономическа история, по-ниско и от 2008 година, преди началото на глобалната финансова криза. На заседанието на управителния орган на МОТ, КНСБ е представена от президента Пламен Димитров, който е член на управителното тяло на международната организация.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров: 1% в Европа притежава половината от богатството на континента

  • EESC


Неравенството в Европа става все по-голямо, а приходите от труда на хората се разпределят все по-неравномерно. 10 на сто от населението на континента притежава 90 на сто от всички богатства, а 1% държат 50 на сто от всички блага. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет. Лидерът на най-големия синдикат бе докладчик по темата „Неравенство в Европа и социални последици“.

Изявление на социалните партньори за социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж

  • DOwXPYfX0AAPsQf-1

Европа е едно от най-добрите места за живеене, работа и бизнес в света, защото нашите социални пазарни икономики съчетават свободни пазари, частна инициатива, икономически свободи, свободно движение на хора и социални държави, предназначени да осигурят социални права и обществени услуги. Независимо от това, Европа все още е изправена пред много икономически, социални и политически предизвикателства: недостатъчна конкурентоспособност и създаване на работни места, неравенства, миграция, въпроси на сигурността и необходимостта от предефиниране на отношенията между ЕС и Обединеното кралство. Тези предизвикателства изискват амбициозни европейски решения. Заедно, Европейският съюз и неговите държави-членки имат средствата да предоставят общи отговори, да покажат солидарност и да променят нещата. Обединени сме по-силни.