ДЕКЛАРАЦИЯ на глобалните синдикати

Лондон, Април 2009 

Световната икономика се намира в епицентъра на всеобхватна тройна криза, която започна в Съединените щати, разпространи се чрез нерегулираната сенчеста финансова система и в резултат първо се появи кризата на кредитния пазар, а впоследствие – криза в заетостта. Тази криза се превърна в опасен омагьосан кръг, с понижаващи се цени на недвижимите имоти и повишаваща се безработица, която се разпростира и както в развитите, така и във възникващите и развиващи се икономики. 

Световния ден за социална справедливост

Изявление на Хуан Сомавия
Генерален Директор на МОТ
По повод Световния ден за социална справедливост
20 Февруари 2009

Днес ние отбелязваме първия Ден за Социална Справедливост, който се реши да се чества от Генералното събрание на ООН през ноември 2007. Генералното събрание прикани страните -членки и всички онези, които подпомагат социалната справедливост, да се обърнат отново към предмета и целите на Световната среща на високо равнище за социалното развитие.

Протокол за сътрудничество между КНСБ и ГСЕЕ

На 5. февруари, 2009 г., в Атина президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България доц. д-р Желязко Христов и президентът на Генералната конфедерация на работниците в Гърция (ГСЕЕ) Янис Панагопулос подписаха протокол за сътрудничество между КНСБ и ГСЕЕ

Евро парламентът гласува в полза на работника

    Ръководството на КНСБ поздравява всички братя и сестри синдикалисти с приетите от Европейския парламент (ЕП) поправки на Директивата за работно време, които защитават интересите и правата на работниците и служителите от ЕС.
    Проведената европейска демонстрация в Страсбург, в която взеха участие над 15 000 хора на наемния труд от Европа, показа на управляващите солидарността на международното синдикално движение и не позволи на ЕП да вземе решение, което нарушава принципите на европейските договори и Хартата за фундаментални права, както и решенията на Европейския съд.
    Ръководството на КНСБ поздравява българските депутати – членове на ЕП, които са се съобразили с апела на Конфедерацията, и със своя вот са допринесли за гласуването на поправки, които съответстват на добрите европейски практики – тези, които отличават социална Европа от останалите демокрации по света.
    През месец юни 2008 г. Съветът на министрите от ЕС прие предложения за ревизия на Директивата за работно време, които отслабват Директивата и нарушават както европейските договори, Хартата за фундаментални права, и решенията на Европейския съд, така и правото на човека да разполага напълно с личното си свободно време. Гласуваните от ЕП (на 17. декември 2008 г.) промени съхраняват целта на Директивата да отстоява правата на хората на наемния труд в ЕС и на практика отменят антисоциалните предложения на Съвета на министрите от ЕС.
    За повече информация ви предлагаме официалното съобщение на Европейския парламент, което можете да прочетете на интернет страницата на КНСБ - КНСБ за теб - Поправки в Директивата за работно време (от 18.12.2008 г.)

    18. декември, 2008 г.

Европейският комисар по човешките права алармиран за ситуацията в "Кремиковци"

КНСБ алармира комисаря по човешките права към Съвета на Европа Томас Хамарберг за грубо нарушаване в "Кремиковци" АД на Европеската социална харта/ревизирана/ в частта и относно правата на справедливо възнаграждение и на защита на вземанията на работниците в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели