Франция повишава пенсионната възраст на 62 години

Планове за повишаване на пенсионната възраст вече запалиха протести.
Възрастта за пенсиониране във Франция ще бъде повишена от 60 на 62 години през следващите осем години, като част от прокарваната пенсионна реформа, съобщи правителството.

Да открием нови перспективи за устойчиво развитие

Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, който представлява българските работници на тазгодишната 99-та Конференция на Международната Организация на Труда (МОТ), в която вземат участие представители на правителства, синдикати и работодатели от целия свят заяви днес в изказването си:
Приветствам инициативата на правителството на Нидерландия, която беше представена преди месец в Хага с цел укрепване на глобалното движение за универсална ратификация до 2016 година на следните ключови конвенции на МОТ в борбата с детския труд: Конвенцията (№138) за минимална възраст при заетост от 1973 и Конвенцията (№182) за премахване на най-лошите форми на детски труд от 1999. Един такъв ангажимент (ако бъде приет от правителствата) ще представлява гигантска стъпка в борбата срещу използването на детския труд.

Високо международно признание за Съюза на българските музикални и танцови дейци - член на КНСБ

На последното заседание, проведено във Виена от 18 до 20 април 2010 г., Изпълнителното бюро на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО прие за член Съюза на българските музикални и танцови дейци  в категорията „Национални съвети по музика”. В решението нееднозначно се подчертава приноса на българските творци и техните високо професионални изяви за развитието на световната култура както и възможностите за бъдещо активно сътрудничество  както в европейски, така и в глобален мащаб

Европейската конфедерация на профсъюзите провежда среща на Изпълнителната си комисия на 01. и 02. юни в Брюксел

Изпълнителната комисия на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) ще проведе среща на 01. и 02 юни в Брюксел.
Те ще обсъждат множество важни въпроси, които засягат европейските граждани. Срещата предхожда планираните от Европейските социални партньори разговори с Президента на ЕК.